Būdvardžiai

Būdvardžiai žymi asmenų, gyvūnų, daiktų ir reiškinių ypatybes.

Skirstome juos į:

Kokybinius Galima laipsniuoti (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Santykinius Nelaipsniuojami drevený, kamenný, rybí, psí
Savybinius
 • Nelaipsniuojami
 • Linksniuojami pagal tipą otcov ir matkin
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Būdvardžių linksniavimas

Būdvardžius visada linksniuojame derindami su daiktavardžiu, kurį jie apibūdina.

 • ten pekný muž
 • pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Vyriškosios giminės būdvardžio forma turi galūnę -ý.
 • Moteriškosios giminės būdvardžio forma turi galūnę -á.
 • Bevardės giminės būdvardžio forma turi galūnę -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Pastaba: Žodynuose tradiciškai yra pateikiama būdvardžio vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko forma (pvz. pekný, malý, vysoký).

Linksniavimo tipai pekný ir cudzí

Šie du tipai yra labai panašūs. Skiriasi tuo, kad linksniavimo tipe cudzí žodžio galas yra minkštas, o linksniavimo tipe pekný žodžio galas yra kietas.

Vienaskaita
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Daugiskaita
Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Linksniavimo tipas páví

Pagal linksniavimo tipą páví linksniuojame būdvardžius išvestus iš daiktavardžių žyminčių gyvūnus. Galūnės išlieka ilgos, ritminio trumpinimo taisyklė negalioja.

Vienaskaita
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Daugiskaita
Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Linksniavimo tipai otcov ir matkin

Pagal linksniavimo tipus otcov ir matkin linksniuojame savybinius būdvardžius.

Vienaskaita
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Daugiskaita
Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
Otec Matka
Vienaskaita: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Daugiskaita: to ...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

Pagal linksniavimo tipą otcov (otec – vyriškoji giminė):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

Pagal linksniavimo tipą matkin (matka – moteriškoji giminė):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka yra mot. giminės - pagal linksniavimo tipą matkin
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát yra vyr. giminės - pagal linksniavimo tipą otcov
To je auto brata. To je bratovo auto. brat yra vyr. giminės - pagal linksniavimo tipą otcov

Būdvardžių ir prieveiksmių laipsniavimas

Laipsniavimas gali būti taisyklingas ir netaisyklingas. Netaisyklingai laipsniuojame tik šiuos penkis būdvardžius (ir iš jų padarytus prieveiksmius):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Visi likusieji būdvazrdžiai laipsniuojami taisyklingai.

Taisyklingas laipsniavimas

Aukštesnysis būdvardžių laipsnis sudaromas pridedant priesagą -ší/-ejší ?. Aukščiausiasis laipsnis sudaromas prie aukštesniojo laipsnio tiesiog pridedant priešdėlį naj-.

1. laipsnis ľahký
lengvas
šikovný
mitrus
2. laipsnis ľahší
lengvesnis
šikovnejší
mitresnis
3. laipsnis najľahší
lengviausias
najšikovnejší
mitriausias

Prieveiksmius laipsniuojame taip pat, tik aukštesniajame laipsnyje pridedame priesagą -šie/-ejšie ?, o aukščiausiąjį laipsnį sudarome vėl tik pridedami priešdėlį naj- prie aukštesniojo laipsnio.

1. laipsnis ľahko
lengvai
šikovne
mitriai
2. laipsnis ľahšie
lengviau
šikovnejšie
mitriau
3. laipsnis najľahšie
lengviausiai
najšikovnejšie
mitriausiai

Netaisyklingas laipsniavimas

1. laipsnis 2. laipsnis 3. laipsnis
dobrý / dobre
geras / gerai
lepší / lepšie
geresnis / geriau
najlepší / najlepšie
geriausias / geriausiai
zlý / zle
blogas / blogai
horší / horšie
blogesnis / blogiau
najhorší / najhoršie
blogiausias / blogiausiai
malý / málo
mažas / mažai
menší / menej
mažesnis / mažiau
najmenší / najmenej
mažiausias / mažiausiai
veľký / veľa
didelis / daug
väčší / viac
didesnis / daugiau
najväčší / najviac
didžiausias / daugiausiai
pekný / pekne
gražus / gražiai
krajší / krajšie
gražesnis / gražiau
najkrajší / najkrajšie
gražiausias / gražiausiai

Palyginimas

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Pirmas namas yra tokio pat dydžio kaip antras.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Antras namas yra didesnis už pirmą namą.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
Trečias namas yra didžiausias iš visų.
1. laipsnis 2. laipsnis 3. laipsnis
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.