Linksniai

Slovakų kalboje yra 6 linksniai, tradiciškai jie numeruojami:

 • 1. linksnis - nominatív (N) - vardininkas (V.)
 • 2. linksnis - genitív (G) - kilmininkas (K.)
 • 3. linksnis - datív (D) - naudininkas (N.)
 • 4. linksnis - akuzatív (A) - galininkas (G.)
 • 6. linksnis - lokál (L) - vietininkas (Vt.)
 • 7. linksnis - inštrumentál (I) - įnagininkas (Įn.)

Penktas linksnis - šauksmininkas šiuo metu jauk beveik nenaudojamas. Jo funkciją (kreipinio išreiškimas) perėmė vardininkas.

 • Ako sa máte, pán Kováč?
 • Kde bývaš, Zuzka?
 • Otec, kedy prídeš?

Išliko ir yra naudojamos tik kelios šauksmininko formos: pane, človeče, bože, majstre, šéfe, chlapče, otče, synu, bratku, priateľu, švagre, kmotre, chlape, Zuzi, babi, oci, mami. pane, človeče, bože, majstre, šéfe, chlapče, otče, synu, bratku, priateľu, švagre, kmotre, chlape, Zuzi, babi, oci, mami.

Vardininkas

Vardininkas yra pirmas slovakų kalbos linksnis. Žodynuose kaip pagrindinę linksniuojamojo žodžio formą visada pateikiame vardininko formą. Atsako į klausimus: kto? čo?

Sakinio veiksnys yra dažniausiai reiškiamas vardininku.

 • žena je pekná.
 • Žiak píše úlohu.
 • Slovensko leží v strednej Európe.

Vardininkas naudojamas ir kreipiniui išreikšti (jis beveik visiškai pakeitė anksčiau naudotą penktą linksnį, šauksmininką).

Kilmininkas

Kilmininkas yra antras slovakų kalbos linksnis. Atsako į klausimus: koho? čoho? Pvz.:

Idem z domu.
Idem od domu.
Idem do domu.

Kilmininkas naudojamas ir priklausymui išreikšti:

 • Lenka knihu. To je kniha Lenky.
 • Môj otec auto. To je auto môjho otca.
 • Lenka -> To je dom Lenky.
 • Peter -> To je auto Petra.
 • žiak -> To je zošit žiaka.
 • priatelia -> To knihy priateľov.
 • môj priateľ -> To je pes môjho priateľa.

Taip pat žiūrėkite: Asmeninių įvardžių linksniavimas

Naudininkas

Naudininkas yra trečias slovakų kalbos linksnis. Atsako į klausimus: komu? čomu?

Daj bratovi knihu. Duok broliui knygą.
Toto tričko sa mi páči. Šitie marškinėliai man patinka.
Páčia sa vám tieto nohavice? Ar jums patinka šitos kelnės?
Zuzke sa tieto nohavice nepáčia. Zuzkai šitos kelnės nepatinka.

Galininkas

Galininkas yra ketvirtas slovakų kalbos linksnis, vienas iš dažniausiai naudojamų. Jis žymi tiesioginį objektą (tai, į ką nukreiptas veiksmas). Galininką valdo, pavyzdžiui, veiksmažodžiai vidieť, robiť, mať...

 • Peter, čo vidíš na tejto fotografii?
 • Je tam môj otec, moja mama a naše auto. (N)
 • Vidím môjho otca, moju mamu a naše auto. (A)
 • tam jeho študenti, jej deti a ich knihy. (N)
 • Vidím jeho študentov, jej deti a ich knihy. (A)
 • Kde je moja kniha? (N)
 • Ja mám tvoju knihu. (A)
 • Čo robíš? Robím domácu úlohu. (A)

Vietininkas

Vietininkas yra šeštas slovakų kalbos linksnis. Jis atsako į klausimus: o kom? o čom?

Vietininkas VISADA naudojamas su prielinksniu. Tai prielinksninis linksnis.

 • Rozprávame sa o prázdninách.
 • Kde je Zuzka? Zuzka je v škole.
 • Na námestí sa koná koncert.
 • Kde bývaš? Bývam v Bratislave.

Naudojamas ir nurodyti laiką:

 • Ráno vstávam o siedmej.
 • O dvanástej obedujeme.
 • Prídem po piatej hodine.

Įnagininkas

Įnagininkas yra septintas slovakų kalbos linksnis. Šis linksnis išreiškia aplinkybę (vietos, laiko, būdo ar priežasties). Jis atsako į klausimus: s kým? s čím?

Įnagininkas be prielinksnio (kým? čím?) išreiškia būdą, pvz. keliavimo, apmokėjimo ir pan.

 • byť niečím/niekým
 • stať sa niečím/niekým
 • zaoberať sa niečím/niekým
 • živiť sa niečím
 • inšpirovať sa niečím/niekým
 • cestovať niečím
 • platiť niečím
 • prekvapiť niečím
 • zásobovať niečím
 • pokrývať niečím
 • dláždiť niečím
 • zabávať niečím
 • Čím cestuješ do školy?
 • Cestujem autobusom/vlakom/električkou.
 • Môžem platiť kreditnou kartou?
 • Po meste turisti cestujú taxíkmi.
 • Píšeme farebnými ceruzkami.
 • Nejedz rukami.
 • Deti sa utierajú uterákmi.
 • Nezaoberáme sa parciálnymi problémami.
 • Študenti prekvapili originálnymi nápadmi.
 • Inšpiruje sa bojovými umeniami.
 • Bufet zásobujeme minerálkami.

Įnagininkas gali būti vartojamas, pavyzdžiui, su prielinksniu s (so): s (so), pod, nad, pred, za, medzi

 • S kým ideš do mesta?
 • Idem s bratom.
 • Karol sa stretol s priateľmi.
 • Rozprávam sa so spolužiakmi.
 • Dieťa sa hrá s hračkami.
 • Rozprávame sa s priateľmi a kamarátmi pri káve.
 • Parkujeme pred vašimi oknami.
 • Nové obchodné centrum stavajú za záhradami.
 • Pod nohami máme pevnú zem.
 • Vietor zúril nad lesmi a horami.
 • Medzi domami je krásny park.

Reikia skirti:

 • S kým ideš do školy? S priateľmi. = Ja a priatelia ideme do školy.
 • Čím/ako ideš do školy? Autobusom. = Ja idem do školy autobusom. = autobusu

Prielinksnis s turi vokalizuotą formą, kuri eina prieš žodžius, prasidedančius s, š, z, ž (kad būtų lengvesnis tarimas). Vokalizuotą prielinksnį tariame kaip [zo], pvz.:

 • so svetrom [zo svetrom]
 • so školou [zo školou]
 • so záhradou [zo záhradou]
 • so žiakmi [zo žiakmi]

Prielinksniai pod, nad, dviem, za, medzi turi erdvės reikšmę. Jie vartojami įnagininko linksniu, kai yra vietos reikšmė (kur?). Prielinksniai pred ir medzi taip pat turi laiko reikšmę.

 • Prišla som skoro, ešte pred študentkami.
 • Medzi štvrtou a šiestou (hodinou) sme boli na večeri.