Bendrai

Slovakų kalba priklauso slavų kalboms, o slavų kalboms yra būdingas žodžių kaitymas (vienas žodis gali turėti daug formų, kurios skiriasi galūnėmis).

Slovakų kalboje žodžius skirstome į dešimt kalbos dalių:

Kaitomosios

  1. podstatné meno/substantívum (lot. nomen substantivum) - daiktavardis
  2. prídavné meno/adjektívum (lot. nomen adjectivum) - būdvardis
  3. zámeno (lot. pronomen) - įvardis
  4. číslovka (lot. numerale) - skaitvardis
  5. sloveso (lot. verbum) - veiksmažodis

Nekaitomosios

  1. príslovka (lot. adverbium) - prieveiksmis
  2. predložka (lot. praepositio) - prielinksnis
  3. spojka (lot. conjunctio) - jungtukas
  4. častica (lot. particula) - dalelytė
  5. citoslovce (lot. interjectio) - jaustukas ir ištiktukas

Daiktavardžius, būdvardžius, įvardžius ir skaitvardžius linksniuojame, veiksmažodžius asmenuojame. Kai kuriuos būdvardžius ir prieveiksmius galime laipsniuoti (nors prieveiksmiai priskiriami nekaitomosioms kalbos dalims).