Daiktavardžiai

Daiktavardžiai žymi asmenis, gyvūnus, daiktus, savybes ir veiksmus.

Skirstome juos į:

Bendriniai Tos pačios rūšies asmenų, gyvūnų, daiktų ir t.t. pavadinimai
Juos rašome iš mažosios raidės
človek, učiteľ, pes, dom, strom, kniha, škola, mesiac, leto, pondelok, január
Tikriniai Atskirų asmenų, gyvūnų, daiktų, geografinių objektų, švenčių ir t.t. vardai ir pavadinimai
Juos rašome iš didžiosios raidės. Savaitės dienų ir mėnesių pavadinimai nėra tikriniai!
Zuzana, Dunčo, Vysoké Tatry, Bratislava, Slovensko, Vianoce, Veľká noc
Konkretieji Asmenų, gyvūnų, daiktų pavadinimai
Materialūs, juos galima suvokti juslėmis
brat, Karol, mačka, pes, ryba, zajac, stôl, dom, kniha, škola
Abstraktieji Savybių, veiksmų pavadinimai
Nematerialūs, jų negalima suvokti juslėmis
zdravie, múdrosť, šťastie, láska, leto, prázdniny, matematika

Daiktavardžių linksniavimas

Daiktavardžius slovakų kalboje kaitome (linksniuojame) pagal kelis linksniavimo tipus (linksniuotes, paradigmas). Kiekviena gramatinė giminė (vyriškoji, moteriškoji ir bevardė) turi savo linksniavimo tipus. Turime žinoti, ne tik kokios giminės slovakų kalboje yra konkretus daiktavardis, bet ir pagal kokį linksniavimo tipą jis linksniuojamas. Tada galime jį vartoti taisyklingai.

Pvz. daiktavardis mama linksniuojamas pagal linksniavimo tipą žena.

Vienaskaita Daugiskaita
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Vienaskaita Daugiskaita
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Taip pat: babka, vnučka, dcéra, rodina, priateľka...

Daiktavardis chlapec linksniuojamas pagal linksniavimo tipą chlap.

Vienaskaita Daugiskaita
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Vienaskaita Daugiskaita
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Taip pat: vnuk, dedko, otec, syn, priateľ, študent, muž...

Daiktavardžių linksniavimo tipai

Vyriškoji giminė

Gyvos būtybės Ne gyvą būtybę reiškiantys daiktavardžiai Svetimos kilmės daiktavardžiai
chlap hrdina dub stroj kuli
Vienaskaita N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Daugiskaita N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Paaiškinimas:

Vyriškoji giminė
gyvos būtybės ? ne gyvos būtybės ?
 • Baigiasi priebalse arba -o
  chlap, chlapec, otec, brat, syn, učiteľ, spolužiak, priateľ, pes, lev, dedo, Jano, Martin
 • Baigiasi -a
  hrdina, hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha
 • Baigiasi kieta arba abejopa priebalse
  dub, dom, strom, obraz, hrad, plot, stôl, vlak
 • Baigiasi minkšta priebalse
  stroj, kôš, oheň, nôž, čaj, počítač

Vyriškos giminės vienaskaitos daiktavardžius, reiškiančius gyvūnus, linksniuojame pagal linksniutę chlap, o šių daiktavardžių daugiskaitos formas - pagal linksniuotę dub (jeigu daiktavardis baigiasi tvirta arba abejopa priebalse) arba linksniuotę stroj (jeigu daiktavardis baigiasi minkšta priebalse).

Linksniavimo tipas chlap

Pagal linksniavimo tipą chlap linksniuojame:

 • vyriškosios giminės daiktavardžius, žyminčius gyvas būtybes, kurie baigiasi priebalse arba -o:
  chlapec, otec, syn, dedo, Jano, pes, vnuk, spolužiak
 • tik vienaskaitoje - gyvūnus žymintys daiktavardžiai:
  pes, vlk, vták, lev, medveď, kôň

Pastaba: daugiskaitos vardininkas gali turėti ir galūnę -ovia (synovia, otcovia, dedovia...) arba -ia (učitelia, bratia...).

Linksniavimo tipas hrdina

Pagal linksniavimo tipą hrdina linksniuojame:

 • vyriškosios giminės daiktavardžius (reiškiančius gyvas būtybes), kurie baigiasi -a:
  sudca, sluha, hokejista, huslista

Pastaba: žodžiai, kurie baigiasi -ista, daugiskaitos vardininke turi galūnę -i (huslisti, hokejisti...).

Linksniavimo tipas dub

Pagal linksniavimo tipą dub linksniuojame:

 • vyriškosios giminės daiktavardžius (reiškiančius ne gyvą būtybę), kurie baigiasi kieta arba abejopa priebalse.:
  potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • tik daugiskaitoje - gyvūnus žymintys daiktavardžiai, kurie baigiasi kieta arba abejopa priebalse:
  slon, had, vlk, lev

Linksniavimo tipas stroj

Pagal linksniavimo tipą stroj linksniuojame:

 • vyriškosios giminės daiktavardžius (reiškiančius ne gyvą būtybę), kurie baigiasi minkšta priebalse:
  kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, dážď, máj, kameň
 • tik daugiskaitoje - gyvūnus žymintys daiktavardžiai, kurie baigiasi minkšta priebalse:
  medveď, kôň, mravec

Linksniavimo tipas kuli

Pagal linksniavimo tipą kuli linksniuojame:

 • svetimos kilmės vyriškosios giminės daiktavardžiai, vyriški vardai ir pavardės, kurie baigiasi balsėmis i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő:
  pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietsche

Moteriškoji giminė

Vienaskaita
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Daugiskaita
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Paaiškinimas:

Moteriškoji giminė
Baigiasi -a Baigiasi priebalse
 • Prieš -a yra kieta arba abejopa priebalsė
  žena, voda, hlava, ruka, noha, chata, Bratislava, Nitra, rodina
 • prieš -a yra minkšta priebalsė
  ulica, práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa
 • Dgs. Vard. turi galūnę -e
  dlaň, pieseň, loď, báseň
 • Dgs. Vard. turi galūnę -i
  kosť, noc, krv, vlasť

Linksniavimo tipas žena

Pagal linksniavimo tipą žena linksniuojame:

 • moteriškosios giminės daiktavardžius, kurie baigiasi -a. Prieš -a yra kieta arba abejopa priebalsė:
  mama, dcéra, vnučka, rodina, kniha, cesta, voda, ruka, noha, hlava, streda, sobota

Pastaba: kai dgs. K. nepridedame jokios galūnės, pailgėja žodžio šaknis.

 • mama - mám
 • kniha - kníh
 • ruka - rúk
 • noha - nôh

Linksniavimo tipas ulica

Pagal linksniavimo tipą ulica linksniuojame:

 • moteriškosios giminės daiktavardžius, kurie baigiasi -a. Prieš -a yra minkšta priebalsė:
  práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, fľaša, nedeľa, chvíľa

Pastaba: kai dgs. K. nepridedame jokios galūnės, pailgėja žodžio šaknis.

 • stanica - staníc
 • tabuľa - tabúľ
 • fľaša - fliaš
 • chvíľa - chvíľ

Linksniavimo tipas dlaň

Pagal linksniavimo tipą dlaň linksniuojame:

 • kai kurie moteriškosios giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi priebalse. Daugiskaitos vardininkas baigiasi -e (dlane):
  pieseň, loď, báseň, reportáž, posteľ, predpoveď

Linksniavimo tipas kosť

Pagal linksniavimo tipą kosť linksniuojame:

 • kai kurie moteriškosios giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi priebalse. Daugiskaitos vardininkas baigiasi -i (kosti):
  vec, noc, step, pomoc, zmes, radosť, krv

Linksniavimo tipas gazdiná

Pagal linksniavimo tipą gazdiná linksniuojame:

 • moteriškosios giminės daiktavardžius – tik keletą žodžių. Tai asmenų pavadinimai, daugiausia iš feodalinės epochos:
  princezná, kráľovná, cisárovná, šľachtičná, stryná

Linksniavimo tipas idea

Kartais išskiriamas atskiras linksniavimo tipas idea. Pagal linksniavimo tipą idea linksniuojame:

 • svetimos kilmės moteriškosios giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi -ea, -oa, -ua:
  orchidea, Andrea, aloa, Nikaragua, Ikea

Pagal atskirus linksniavimo tipus linksniuojami žodžiai mať (mať) ir pani (pani).

Vienaskaita Daugiskaita
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Vienaskaita Daugiskaita
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Pastaba: Daiktavardį pani linksniuojame tik tada, kai jis vartojamas savarankiškai. Junginyje su tikriniu daiktavardžiu jo nelinksniuojame.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú

Beasmenė giminė

Vienaskaita
mest-o srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Daugiskaita
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

Paaiškinimas:

Beasmenė giminė
 • baigiasi -o, -on arba -um
  mesto, auto, jablko, Slovensko, epiteton, múzeum
 • baigiasi -e
  srdce, vajce, more, nástupište, pole
 • baigiasi -ie
  vysvedčenie, lístie, stretnutie, námestie, umenie
 • baigiasi -a arba -ä
  dievča, dieťa, zviera, kura, žriebä

Linksniavimo tipas mesto

Pagal linksniavimo tipą mesto linksniuojame:

 • bevardės giminės daiktavardžius, kurie baigiasi -o:
  auto, koleso, jablko, Slovensko, kakao, drevo, dielo, vedro, oko, ucho, brucho, mydlo
 • svetimos kilmės žodžius, kurie baigiasi -on arba -um:
  epiteton, múzeum

Linksniavimo tipas srdce

Pagal linksniavimo tipą srdce linksniuojame:

 • bevardės giminės daiktavardžius, kurie baigiasi -e:
  vajce, more, nástupište, pole

Linksniavimo tipas vysvedčenie

Pagal linksniavimo tipą vysvedčenie linksniuojame:

 • bevardės giminės daiktavardžius, kurie baigiasi -ie:
  lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie

Pastaba: Prisagos visada lieka ilgos, ritminio trumpinimo taisyklė negalioja.

Linksniavimo tipas dievča

Pagal linksniavimo tipą dievča linksniuojame:

 • bevardės giminės daiktavardžius, kurie baigiasi -a arba -ä:
  dieťa, zviera, páža, knieža, mláďa, kura, žriebä

Pastaba: žodis dieťa daugiskaitoje turi šias formas:
deti, detí, deťom, deti, o deťoch, s deťmi.

Daugiskaitiniai daiktavardžiai

Kai kurie daiktavardžiai turi tik daugiskaitos formą, nors žymi vieną daiktą:

 • tie nohavice, tie plavky, tie šaty, tie okuliare, tie nožnice, tie pľúca, tie Košice
 • Čo je to? To okuliare.
 • Aké okuliare? Okuliare nové.
 • Čie to okuliare? Okuliare mamine.
 • Tie okuliare nové a mamine.

Tokie daiktavardžiai neturi vienaskaitos formų, tik daugiskaitos. Tai daugiskaitiniai daiktavardžiai. Linksniuojame juos tik daugiskaitoje.

Daugiskaitinis daiktavardis:

jedny nohavice
dvoje nohavice

Skirkite:

Vienas daiktas (daugiskaitinis daiktavardis) Daug daiktų
 • nohavice
 • plavky
 • nohavičky
 • slipy
 • rifle
 • šaty
 • rukavice (jedna rukavica, dve rukavice)
 • topánky (jedna topánka, dve topánky)
 • čižmy (jedna čižma, dve čižmy)
 • ponožky (jedna ponožka, dve ponožky)

Daugiskaitiniai daiktavardžiai dažnai vartojami geografiniuose pavadinimuose.

 • mesto Košice
 • mesto Levice
 • mesto Trenčianske Teplice
 • pohorie Vysoké Tatry
 • pohorie Nízke Tatry
 • Alpy, Benátky, Atény, Piešťany, Donovaly, Kúty...

Moteriškos profesijų pavadinimų formos

Moteriškas profesijų pavadinimų formas sudarome su priesaga -ka:

 • lekár - lekárka
 • predavač - predavačka
 • kuchár - kuchárka
 • učiteľ - učiteľka
 • podnikateľ - podnikateľka
 • kuchár - kuchárka
 • pekár - pekárka
 • manažér - manažérka
 • sekretár - sekretárka
 • policajt - policajtka
 • prekladateľ - prekladateľka
 • fotograf - fotografka

Jeigu profesijos pavadinimo vyriškosios giminės forma baigiasi -k, tai -k pakinta į -č ir tada pridedame priesagą -ka:

 • právnik - právnička
 • pokladník - pokladníčka
 • čašník - čašníčka
 • tanečník - tanečníčka
 • lekárnik - lekárnička
 • informatik - informatička
 • chemik - chemička

Mažybiniai daiktavardžiai

Kalbėdami su vaikais dažnai vartojame mažybinius daiktavardžius ir neformalius kreipinius.

auto - autíčko automobilis - automobiliukas
dom - domček namas - namukas
dieťa - dieťatko vaikas - vaikelis
mama - mamička mama - mamytė
 • Kde máš autíčka, Janko?
 • Páči sa ti tento domček pre bábiky?
 • Aké krásne dieťatko!
 • Kde máš mamičku?
 • ir pan.
dom
domček
strom
stromček
auto
autíčko
posteľ
postieľka

Iš vieno žodžio kartais galima padaryti kelis mažybinius daiktavardžius, pvz.:

 • Zuzana - Zuzka, Zuzička, Zuzanka...
 • ruka - rúčka, ručička...
 • mama - mamka, mamička, mamulienka...
 • otec - otecko
 • tato - tatko, tatíčko

Veiksmažodiniai daiktavardžiai

Veiksmažodiniai daiktavardžiai reiškia veiksmą kaip veiksmažodžiai, bet turi daiktavardžio formą. Sudarome juos labai paprastai: atimame bendraties (pvz. písať) galūnę -ť ir pridedame priesagą -nie arba -tie: pvz. písanie. Visi šie daiktavardžiai yra bevardės giminės, linksniuojami pagal tipą vysvedčenie. Galioja ritminio trumpinimo taisyklė: zapnúť - zapnutie.

písať + A To je program na písanie + G
písať text To je program na písanie textu.
Tai programa tekstų rašymui.
počúvať + A To je program na počúvanie + G
počúvať hudbu To je program na počúvanie hudby.
Tai programa muzikos klausimui.

Dėmesio:
kresliť - kreslenie, vidieť - videnie, zapnúť - zapnutie, vypnúť - vypnutie