Prielinksniai

Prielinksniai parodo ryšius tarp žodžių.

Skirstome juos į:

  • paprastus: na, v, pod, nad, od, z, po, medzi, za
  • sudėtinius: popod, ponad, popred

Tai nekaitomi žodžiai (jų nelinksniuojame, neasmenuojame ir nelaipsniuojame).

v (vo)? + L
z (zo) + G
do + G
k (ku) + D
s (so) + I
pri + L
na + L
nad + I
pod + I
pred + I
za + I
oproti + D

Slovakų kalboje prielinksniai vartojami su skirtingais linksniais. Kai kurie prielinksniai gali būti vartojami netgi su dviem arba trimis linksniais.

Zuzka položila knihu na stôl. na + A (kryptis)
Kniha leží na stole. na + L (vieta)

Skirkite:

Ide do školy. KAM (Į KUR)
Je v škole. KDE (KUR)
Ide zo školy. ODKIAĽ (IŠ KUR)

Pirmas sakinys žymi judėjimo kryptį Į KUR. Jame vartojame prielinksninį junginį do + K.

na + A na vlakovú stanicu
k + D k domu

Antas sakinys žymi KUR kažkas yra (vietą). Jame vartojame prielinksninį junginį v + Vt.

na + L na vlakovej stanici
pri + L pri dome

Trečias sakinys žymi judėjimo kryptį IŠ KUR. Jame vartojame prielinksninį junginį z + K.

z + G z vlakovej stanice
z + G z domu

Kde - kam (Kur – į kur)

Na akej škole študuješ? = Kde študuješ? (KUR)

na + L na strednej, základnej škole, na univerzite, na gymnáziu
v + L v meste, v Bratislave, v Nitre

Na akú školu chodíš? = Kam chodíš do školy? (Į KUR)

na + A na strednú školu, na univerzitu, na gymnázium
do + G do škôlky, do školy, do Nitry, do Bratislavy, do Trnavy
Kde si? Kam ideš?
Som v... + L Idem do... + G
Som na... + L Idem na... + A
Idem cez... + A
Som v banke.
Esu banke.
Idem do banky.
Einu į banką.
Som na pošte.
Esu pašte.
Idem na poštu.
Einu į paštą.
Idem cez park.
Einu per parką.