Įvardžiai

Įvardžiai pavaduoja daiktavardžius, būdvardžius, skaitvardžius arba prieveiksmius. Įvardžiai ne pavadina daiktus tiesiogiai, o į juos nurodo.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Įvardžius skirstome į:

 1. Asmeninius:
  • a) pagrindiniai: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) savybiniai: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Sangrąžinius:
  • a) pagrindiniai: seba/sa (Naudininke sebe/si)
  • b) savybiniai: svoj
 3. Parodomuosius: ten, , to, , tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Klausiamuosius: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Santykinius (sudėtiniame prijungiamajame sakinyje): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Nežymimuosius: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Apibrėžiamuosius: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Įvardžių linksniavimas

Asmeninių įvardžių linksniavimas

Skiriame įvardžių ja, ty, on ir ono ilgąją(mňa, teba, jeho...) ir trumpąją formas (ma, ťa, ho...). Trumpoji forma niekada nevartojama sakinio pradžioje.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

a) pagrindiniai

Vienaskaita Daugiskaita
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Pastaba: formas neho, nemu, nej, ňu, nim, ne ir t.t. vartojame tik junginiuose su prielinksniais.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

b) savybiniai

Vienaskaita
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Daugiskaita
Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Pastaba: taip pat linksniuojame ir įvardžius tvoj, náš, váš bei svoj.

Apie savybinius įvardžius klausiame naudodami klausiamuosius įvardžius čí, čia, čie, priklausomai nuo to, kurios gramatinės giminės yra daiktavardis, apie kurį klausiama.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí to rodičia? To moji rodičia.
 • Čie to knihy? To moje knihy.
 • Čie to autá? To moje autá.
Vienaskaita Daugiskaita
čí čia čie čí (vyriškosios giminės gyvos būtybės) čie (kitas)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Savybiniai pirmojo (ja – môj; my - náš) ir antrojo asmens (ty – tvoj; vy - váš) įvardžiai linksniuojami taip, kaip atitinkamas daiktavardis.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Savybiniai trečiojo asmens (onjeho; onajej; onojeho; oniich; ony - ich) įvardžiai nekaitomi! Jų forma lieka tokia pati visose giminėse, skaičiuose ir linksniuose.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Sangrąžinių įvardžių linksniavimas

a) pagrindiniai

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Sangrąžinis įvardis sa gali būti vartojamas ir su tais veiksmažodžiais, su kuriais jūsų kalboje nevartojamas, ir atvirkščiai:

volať sa stať sa - tapti

Asmenuojant sangrąžinis įvardis nekinta!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

b) savybiniai

Vienaskaita
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Daugiskaita
Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Kada vartojame savybinį įvardį svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano man paskolino knygą. Kieno knygą? Savo knygą. - Jano man paskolino savo knygą.

Dėmesio: Negalime sakyti: *Svoja kniha je zaujímavá. - sakinys neturi prasmės.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Kiti pavyzdžiai:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Parodomųjų įvardžių linksniavimas

Vienaskaita Daugiskaita
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Klausiamųjų įvardžių linksniavimas

Vienaskaita Daugiskaita
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Vienaskaita Daugiskaita
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Klausiamųjų įvardžių kto, čo linksniavimas (linksnių klausimai)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Skirtumas tarp aký – ktorý

 • Do akého obchodu? klausiame apie daikto ypatybę. Pavyzdžiui:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? klausiame apie konkretų daiktą. Pavyzdžiui:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Skirtumas tarp radi – rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! vyrai arba vyrai + moterys, vaikai vyriškoji giminė, gyvos būtybės
Veľmi rady! tik moterys arba vaikai visos kitos giminės
Oni radi. vyrai arba vyrai + moterys, vaikai vyriškoji giminė, gyvos būtybės
Ony rady. tik moterys arba vaikai visos kitos giminės

Jeigu grupėje yra nors vienas vyras, berniukas (daiktavardis turi būti vyriškosios giminės), turime vartoti oni (radi).