Veiksmažodžiai

Veiksmažodžiai reiškia asmenų, gyvūnų ar daiktų veiksmą arba būseną.

Skirstome juos į:

Pagal reikšmę:

 1. savarankiški
  • aktyvaus veiksmo (reiškia veiksmą)
   • sangrąžiniai
    česať sa, umyť sa, učiť sa
   • nesangrąžiniai
    čítať, písať, hovoriť, cestovať
  • būsenos (reiškia būseną)
   • sangrąžiniai
    tešiť sa, báť sa, cítiť sa
   • nesangrąžiniai
    rásť, ochorieť, kvitnúť
 2. pagalbiniai
  chcieť, smieť, môcť, vedieť, mať (=mať povinnosť), byť (=existovať), začať, prestať, stať sa...

Aktyvaus veiksmo veiksmažodžius toliau skirstome:

 1. turintys objektą
  • tranzityviniai (galininkiniai):
   čítať (knihu), variť (polievku), kúpiť (dom)
  • intranzityviniai:
   rozprávať sa (s bratom), pripravovať sa (na vyučovanie)
 2. neturintys objekto
  plakať, sedieť, cestovať

Pagal veikslą:

 1. įvykio veikslo
  napísať, prečítať, dojesť, dopiť
 2. eigos veikslo
  písať, čítať, jesť, piť

Pagal sangrąžiškumą:

 1. sangrąžiniai
  tešiť sa, báť sa, usmievať sa, ponáhľať sa
 2. nesangrąžiniai
  kresliť, rásť, myslieť, chodiť

Veiksmažodžių asmenavimas

Veiksmažodžiai kiekviename asmenyje vienaskaitoje ir daugiskaitoje turi kitokią galūnę. Vienodas galūnes turintys veiksmažodžiai turi vieną pavyzdinį veiksmažodį, pagal kurį asmenuojame likusius grupės veiksmažodžius. Šį pavyzdinį veiksmažodį vadiname asmenavimo tipu. Asmenavimo tipų yra keliolika.

Slovakų kalboje yra trys laikai: esamasis (píše), būtasis (písal) ir būsimasis (bude písať).

Esamasis laikas
Vienaskaita Daugiskaita
Bendratis 1. asmuo 2. asmuo 3. asmuo 1. asmuo 2. asmuo 3. asmuo 2. vienaskaitos asmuo, liepiamoji nuosaka 3. vienaskaitos asmuo, būtasis laikas
br-ať ber-iem -ieš -ie -ieme -iete ber! br-al
chudn-úť chudn-em -eš -e -eme -ete chudn-i! chud-ol
chyt-ať chyt-ám -áš -áme -áte -ajú chyt-aj! chyt-al
čes-ať češ-em -eš -e -eme -ete češ! čes-al
hyn-úť hyn-iem -ieš -ie -ieme -iete hyň! hyn-ul
krič-ať krič-ím -íš -íme -íte -ia krič! krič-al
nies-ť nes-iem -ieš -ie -ieme -iete nes! nies-ol
prac-ovať prac-ujem -uješ -uje -ujeme -ujete -ujú prac-uj! prac-oval
rob-iť rob-ím -íš -íme -íte -ia rob! rob-il
rozum-ieť rozum-iem -ieš -ie -ieme -iete -ejú rozum-ej! rozum-el
tr-ieť tr-iem -ieš -ie -ieme -iete tr-i! tr-el
vid-ieť vid-ím -íš -íme -íte -ia viď! vid-el
ž-ať žn-em -eš -e -eme -ete žn-i! ža-l
žu-ť žu-j-em -eš -e -eme -ete žu-j! žu-l

Naudingi veiksmažodžiai:

byť (būti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja som my sme
ty si vy ste
on/ona/ono je oni/ony sú

bývať (gyventi)

Vienaskaita Daugiskaita
ja bývam my bývame
ty bývaš vy bývate
on/ona/ono býva oni/ony bývajú

volať sa (vadintis)

Vienaskaita Daugiskaita
ja sa volám my sa voláme
ty sa voláš vy sa voláte
on/ona/ono sa volá oni/ony sa volajú

mať (turėti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja mám my máme
ty máš vy máte
on/ona/ono má oni/ony majú

hovoriť (kalbėti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja hovorím my hovoríme
ty hovoríš vy hovoríte
on/ona/ono hovorí oni/ony hovoria

mať sa (laikytis)

Vienaskaita Daugiskaita
ja sa mám my sa máme
ty sa máš vy sa máte
on/ona/ono sa má oni/ony sa majú

Kreipimasis „tu“ ir „jūs“

Slovakų kalboje skiriami du kreipimosi būdai:

 • tykanie – kreipimasis „tu“, vartojamas kalbant su draugais, pažįstamais, vaikais, šeimoje, jį vartoja studentai mokykloje ir t.t. (neformali komunikacija)
 • vykanie – kreipimasis „jūs“, mandagi forma vartojama bendraujant su nepažįstamais žmonėmis, suaugusiaisiais, moksleiviai ja kreipiasi į mokytojus, įstaigose, parduotuvėse ir t.t. (formali komunikacija).

Kreipimasis „tu“ - „ty

 • Rozumieš/hovoríš po slovensky? (ty)
 • Áno, rozumiem/hovorím po slovensky, ale ešte nie veľmi dobre. (ja)

Kreipimasis „jūs“ - „vy

 • Rozumiete/hovoríte po slovensky? (vy)
 • Áno, rozumiem/hovorím po slovensky, ale veľmi málo. (ja)
 • Prajete si ešte niečo? (vy)
 • Nie, ďakujem. (ja)

Modaliniai veiksmažodžiai

Modaliniai veiksmažodžiai išreiškia valią, būtinybę arba galimybę atlikti (daryti) kokį nors veiksmą. Tai vieni dažniausiai vartojamų veiksmažodžių.

chcieť (norėti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja chcem my chceme
ty chceš vy chcete
on / ona / ono chce oni / ony chcú

smieť (galėti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja smiem my smieme
ty smieš vy smiete
on / ona / ono smie oni / ony smú

môcť (galėti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja môžem my môžeme
ty môžeš vy môžete
on / ona / ono môže oni / ony môžu

musieť (privalėti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja musím my musíme
ty musíš vy musíte
on / ona / ono musí oni / ony musia

mať (turėti, turėti prievolę)

Vienaskaita Daugiskaita
ja mám my máme
ty máš vy máte
on / ona / ono má oni / ony majú

vedieť (žinoti)

Vienaskaita Daugiskaita
ja viem my vieme
ty vieš vy viete
on / ona / ono vie oni / ony vedia

Modalinis veiksmažodis smieť

Smieme ísť von? Ar man galima eiti į lauką?
Smiem vám ponúknuť kávu? Ar galiu jums pasiūlyti kavos?
Smiem sa hrať s ostatnými? Ar man galima žaisti su kitais?

Veiksmažodis smieť dažnai vartojamas vietoje liepiamosios nuosakos ((ne)smieť + savarankiško veiksmažodžio bendratis):

Nechoď tak ďaleko! Nesmieš chodiť tak ďaleko! Neik taip toli! - Tau negalima eiti taip toli!
Nerob neporiadok! Nesmieš robiť neporiadok! Nedaryk betvarkės! - Tau negalima daryti betvarkės!
Nenič hračky! Nesmieš ničiť hračky! Nelaužyk žaislų! - Tau negalima laužyti žaislų!

Modalinis veiksmažodis mať (reikšme „privalėti“)

Modalinis veiksmažodis mať (=privalėti) asmenuojamas taip pat kaip savarankiškas veiksmažodis mať .

Čo mám robiť? Ką turiu daryti?
Dnes máš upratovať ty. Šiandien tvarkytis turi tu.

Dažnai vartojama jo tariamoji nuosaka:

Mal by si jesť veľa ovocia a zeleniny. Turėtum valgyti daug vaisių ir daržovių.
Mali by sme už ísť. Jau turėtume eiti.
Čo by som mal urobiť? Ką turėčiau daryti?
Mal by si dlhšie spať. Turėtum ilgiau miegoti.
Mali by ste sa učiť. Turėtumėte mokytis.
Mal by si sa sústrediť. Turėtum susikaupti.

Būtasis laikas

Veiksmažodžių būtąjį laiką sudarome iš bendraties. Atimame galūnę -ť ir pridedame -l.

písať on písal
čítať on čítal
brať on bral
robiť on robil
vidieť on videl*
rozumieť on rozumel*
niesť on niesol ?
ON muž písal ONI muži písali
ONA žena písala ONY ženy písali
deti písali
ONO dieťa písalo

Pirmajame ir antrajame asmenyje prie šios formos pridedame dar ir atitinkamą veiksmažodžio byť formą:

JA (ja) som písal/písala MY (my) sme písali
TY (ty) si písal/písala VY (vy) ste písali
ON (muž) písal ONI (muži) písali
ONA (žena) písala ONY (ženy) písali
ONO (dieťa) písalo (deti) písali

Veiksmažodžio byť būtasis laikas:

JA (ja) som bol/bola MY (my) sme boli
TY (ty) si bol/bola VY (vy) ste boli
ON (muž) bol ONI (muži) boli
ONA (žena) bola ONY (ženy) boli
ONO (dieťa) bolo (deti) boli

Neigimas:

JA (ja) som nebol/nebola MY (my) sme neboli
TY (ty) si nebol/nebola VY (vy) ste neboli
ON (muž) nebol ONI (muži) neboli
ONA (žena) nebola ONY (ženy) neboli
ONO (dieťa) nebolo (deti) neboli

Būsimasis laikas

Veiksmažodžio byť būtasis laikas:

ja budem my budeme
ty budeš vy budete
on/ona/ono bude oni/ony budú

Neigimas: ( nebyť )

ja nebudem my nebudeme
ty nebudeš vy nebudete
on/ona/ono nebude oni/ony nebudú

Eigos veikslo veiksmažodžių būsimasis laikas

Šių veiksmažodžių būsimasis laikas sudaromas labai paprastai:

būsimasis veiksmažodžio byť laikas + bendratis nebyť + bendratis
budem písať nebudem písať
budem robiť nebudem robiť
budem sa kúpať nebudem sa kúpať
budem jesť nebudem jesť

DĖMESIO! Veiksmažodis ísť (ja idem, ty ideš...) yra eigos veikslo. Tačiau veiksmažodžio ísť būsimasis laikas yra ja pôjdem, ty pôjdeš, my pôjdeme ir t.t.; jo neiginys nejsť (ja nejdem, ty nejdeš...) – busimajame laike: ja nepôjdem, ty nepôjdeš ir t.t.

Įvykio veikslo veiksmažodžių būsimasis laikas

Įvykio veikslo veiksmažodžiai savaime reiškia būsimąjį laiką. Todėl jie neturi esamojo laiko formos.

 • ja robím (eigos veikslas)
 • ja urobím (įvykio veikslas) – būsimasis laikas (nors nevartojame budem, budeš...)
Eigos veikslo veiksmažodis (bendratis) Esamasis laikas Būsimasis laikas Įvykio veikslo veiksmažodis (bendratis) Esamasis laikas Būsimasis laikas
jesť ja jem ja budem jesť dojesť - ja dojem
piť ja pijem ja budem piť dopiť - ja dopijem
čítať ja čítam ja budem čítať prečítať - ja prečítam
platiť ja platím ja budem platiť zaplatiť - ja zaplatím

Liepiamoji nuosaka

Liepiamoji nuosaka sudaroma iš daugiskaitos trečiojo asmens.

Bendratis Esamasis laikas Kreipimasis „tu“ (ty) Kreipimasis „jūs“ (vy) 1. 1-asis daugiskaitos asmuo (my)
čítať oni/ony čítajú (ty) čítaj! (vy) čítajte! (my) čítajme!
hovoriť oni/ony hovoria (ty) hovor! (vy) hovorte! (my) hovorme!
hrať oni hrajú (ty) hraj! (vy) hrajte! (my) hrajme!
uspávať oni uspávajú uspávaj! uspávajte! uspávajme!
stavať oni stavajú stavaj! stavajte! stavajme!
skákať oni skáču skáč! skáčte! skáčme!
skladať oni skladajú skladaj! skladajte! skladajme!

Veiksmažodžio byť liepiamoji nuosaka:

ty buď! tu būk
my buďme! mes būkime
vy buďte! jūs būkite

Pvz.:

Bendratis Kreipimasis „tu“ (ty) Kreipimasis „jūs“ (vy) 1. 1-asis daugiskaitos asmuo (my)
otvoriť ústa otvor ústa! otvorte ústa! otvorme ústa!
zhlboka dýchať zhlboka dýchaj! zhlboka dýchajte! zhlboka dýchajme!
piť čaj pi čaj! pite čaj! pime čaj!
jesť vitamíny jedz vitamíny! jedzte vitamíny! jedzme vitamíny!
užívať lieky užívaj lieky! užívajte lieky! užívajme lieky!
prísť na kontrolu príď na kontrolu! príďte na kontrolu! príďme na kontrolu!

Tariamoji nuosaka

Tariamąja nuosaka išreiškiame sąlygą, kuriai esant veiksmas vyksta arba galėtų vykti. Sudarome ją labai paprastai – prie veiksmažodžio būtojo laiko formos pridedame dalelytę by:

Esamasis laikas Būtasis laikas Tariamoji nuosaka
Píšem list.
(Rašau laišką.)
Písal som list.
(Rašiau laišką.)
Písal by som list.
(Rašyčiau laišką.)
Mám čas.
(Turiu laiko.)
Mal som čas.
(Turėjau laiko.)
Mal by som čas.
(Turėčiau laiko.)

Dažniausiai vartojama sudėtiniame sakinyje su prijungiamuoju jungtuku keby:

Písal by som list, keby som mal čas. Rašyčiau laišką, jeigu turėčiau laiko.
Keby som chcel, išiel by som do kina. Jeigu norėčiau, eičiau į kiną.

Dėmesio:

 • Písal by som list, keby by som mal čas.
 • Keby by som chcel, išiel by som do kina.

Su jungtuku keby vartojama tiesiog būtojo laiko forma.

Veikiamasios rūšies dalyvis

 • Chlapec píše vetu.
 • (práve teraz) píšuci chlapec
  (būtent dabar) rašantis berniukas

Veikiamosios rūšies dalyvis sudaromas iš 3-ojo daugiskaitos asmens - oni/ony píšu - pridedant priesagą -ci/ca/ce - píšuci. Linksniuojamas kaip būdvardis pagal tipą cudzí.

Bendratis Esamasis laikas Veikiamasios rūšies dalyvis
čítať oni čítajú čítajúci žiak (= žiak, ktorý práve číta)
skaitantis mokinys
tancovať oni tancujú tancujúce deti (= deti, ktoré práve tancujú)
šokantys vaikai
robiť oni robia robiaci muž (= muž, ktorý práve robí)
dirbantis vyras
nevidieť oni nevidia nevidiaci človek (= človek, ktorý nevidí, je slepý)
nematantis žmogus
ON ten spievajúci muž ONI spievajúci muži
ONA spievajúca žena ONY tie spievajúce ženy
tie spievajúce deti
ONO to spievajúce dieťa

Neveikiamosios rūšies dalyvis

 • Chlapec píše vetu.
 • (práve teraz) písaná veta
  (būtent dabar) rašomas sakinys

Neveikiamosios rūšies dalyvį sudarome tokiu būdu: iš bendraties písať atimame galūnę -ť ir pridedame -ný (kai kuriems veiksmažodžiams -ený, -tý) - písaný.

písať - písaný písaná veta
čítať - čítaný čítaná kniha
volať - volaný volané číslo
robiť - robený robená práca
kúpiť - kúpený kúpené mlieko
kresliť - kreslený kreslený obrázok
ukryť - ukry ukryté deti
umyť - umy umyté jablko
zaľúbiť sa - zaľúbený zaľúbený Tomáš

Visi neveikiamosios rūšies dalyviai linksniuojami kaip būdvardžiai pagal linksniavimo tipą pekný.

ON ten zaľúbený muž ONI zaľúbení muži
ONA čítaná kniha ONY tie čítané knihy
tie volané čísla
ONO to volané číslo

Tranzityviniai ir intranzityviniai veiksmažodžiai

Aktyvų veiksmą reiškiančius ir objektą turinčius veiksmažodžius skirstome į:

 1. tranzityvinius – tai veiksmažodžiai, kurie turi tiesioginį papildinį (galininku be prielinksnio reiškiamą papildinį).
  • Žiak píše úlohu.
  • Eva číta knihu.
  • Nemám čas.
  • Vidím moju sestru.
  • Poznáš ju?
 2. intranzityvinius – tai veiksmažodžiai, kurie neturi tiesioginio papildinio (galininku be prielinksnio reiškiamo papildinio), bet turi galininku su prielinksniu arba kitu linksniu reiškiamą papildinį.
  • Rozprávame sa o prázdninách.
  • Žiak sa pripravuje na vyučovanie.

Įvykio ir eigos veikslo veiksmažodžiai

Daugelis slovakų kalbos veiksmažodžių gali turėti dvi formas: įvykio (veiksmas užbaigtas) ir eigos veikslo (veiksmas dar vyksta, nėra užbaigtas). Pvz.:

umyť sa (įvykio veikslo veiksmažodžiai) umývať sa (eigos veikslo veiksmažodžiai)
učesať sa (įvykio veikslo veiksmažodžiai) česať sa (eigos veikslo veiksmažodžiai)
obliecť sa (įvykio veikslo veiksmažodžiai) obliekať sa (eigos veikslo veiksmažodžiai)

Eigos veikslo veiksmažodžiai – nežinome, ar veiksmas, kurį jie išreiškia, jau baigėsi ar vis dar tęsiasi, arba kartojasi.

Jano čítal knihu. nežinome, ar perskaitė jau visą knygą, ar dar ją skaitys.
Jano jedol halušky. Nežinome, ar jau suvalgė, ar dar valgys.
Jano písal list. Nežinome, ar laiškas jau pabaigtas, ar Jano dar rašys.

Įvykio veikslo veiksmažodžiai – veiksmas, kurį jie išreiškia, yra pabaigtas. Dažniausiai juos sudarome naudodami priešdėlius.

Jano prečítal knihu. Perskaitė visą knygą, veiksmas jau užbaigtas.
Jano dojedol halušky. Suvalgė – jau nevalgys, visi kukuliai suvalgyti.
Jano napísal list. Parašė – jau nerašys, laiškas parašytas, pabaigtas.
 • čítať - dočítať
 • jesť - dojesť
 • písať - dopísať, napísať
 • ...

Pavyzdžiai:

eigos veikslo veiksmažodžiai įvykio veikslo veiksmažodžiai
obliekať sa obliecť sa
vyzliekať sa vyzliecť sa
obúvať sa obuť sa
vyzúvať sa vyzuť sa
písať napísať
pýtať sa opýtať sa
jesť dojesť
raňajkovať doraňajkovať
učiť sa naučiť sa
robiť urobiť
hľadať nájsť
brať vziať
zarábať zarobiť
platiť zaplatiť
čítať prečítať
kupovať kúpiť
predávať predať
dávať dať
študovať vyštudovať
klásť položiť
vstávať vstať
upratovať upratať
uspávať uspať

Pastaba: nebūtina mokytis visų šių veiksmažodžių formų. Pasirinkite tas, kurios jums reikalingos ir su kuriomis dažniausiai susiduriate. Likusių veiksmažodžių įvykio ir eigos veikslo formas lengvai rasite žodyne.

Skirtumas tarp ísť ir chodiť

 • ísť - vieną kartą
 • chodiť - daug kartų, pakartotinai, reguliariai, dažnai
Kde je Jano? Išiel do školy. dabar, vieną kartą
Na akú školu chodí Jano? Chodí na strednú školu. kokią mokyklą lanko, kokioje mokykloje mokosi
 • Chodíte často na Slovensko? Nie, teraz ideme prvýkrát.
 • Ako často chodíš do zahraničia?
 • Chodíš stále na istú školu?
 • Kam ideš? Idem do kina. Chceš ísť so mnou?
 • Chodíte radi na koncerty?

Šių dviejų veiksmažodžių būsimąjį laiką sudarome skirtingai.

Ja idem zajtra do školy. Rytoj einu į mokyklą.
Ja pôjdem zajtra do školy. Rytoj eisiu į mokyklą.
Ja chodím na strednú školu. Vaikštau į vidurinę (lankau) mokyklą.
Ja budem chodiť na strednú školu. Vaikščiosiu į (lankysiu) vidurinę mokyklą.

Įdomu:

Chceš ísť so mnou? Nori eiti su manimi?
Chceš so mnou chodiť? Nori draugauti su manimi?

Būkite atidūs skirtumui tarp šių veiksmažodžių.