Ritminio trumpinimo taisyklė

Slovakų kalba nuo kitų slavų kalbų skiriasi ritminio trumpinimo taisykle: slovakų kalboje negali vienas po kito (betarpiškai) eiti du ilgi skiemenys.

Ilgi skiemenys - tai skiemenys, kuriuose yra ilgasis balsis (á, é, í, ó, ú), ilgasis skiemeninis priebalsis (ŕ, ĺ) arba dvibalsis (ia, ie, iu, ô). Dažniausiai ši taisyklė turi būti taikoma būdvardžiams.

 • pekná ruža (graži rožė)
 • červená ruža (raudona rožė)
 • krásna ruža (nuostabi rožė)

Kadangi žodžio krásn- šaknis yra ilga, galūnė -ý, -á, -é turi sutrumpėti: krásny, krásna, krásne. Žodžių pekn- ir červen- šaknis yra trumpa, todėl galūnė gali likti nepakitusi, ilga (pekná, červená).

Trumpėdami ilgieji balsiai virsta trumpaisiais; dvibalsiai kinta taip:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

Ritminio trumpinimo taisyklė turi daug išimčių.

Ritminio trumpinimo taisyklės išimtys

Daiktavardžiuose:

 • kaitymo tipas, pvz.: lístie, prútie, skálie
 • moteriškosios giminės daiktavardžiai (daugiskaitos kilmininkas), pvz.: básní, tlačiarní, piesní
 • kaitymo tipas žena, ulica, mesto (daugiskaitos kilmininkas), pvz.: výhier/výher, hospodárstiev
 • daiktavardžiai, kurie baigiasi -iar, -iareň, pvz.: múčiar, bieliareň
 • daiktavardžiai su priesagomis ná-, zá-, sú-, pvz.: nátierka, zásielka, súčiastka

Būdvardžiuose:

 • kaitymo tipas páví, pvz.: líščí, kohútí

Įvardžiuose:

 • nežymimieji įvardžiai, pvz.: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

Veiksmažodžiuose:

 • veiksmažodžiai, žymintys pasikartojantį veiksmą, pvz.: chválievať, strážievať
 • asmenavimo tipas rozumieť, pvz.: zmúdrieť
 • padalyvis, pvz.: chváliac, súdiac
 • veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvis, pvz.: chváliaci, súdiaci
 • veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvis (archajiška forma), pvz.: vyliavší, zakliavší

Įvairiuose sudurtiniuose žodžiuose, pvz.:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny