Raidės Y rašymas

Garsą i, í galime slovakų kalboje užrašyti dvejopai:

  • i, í („mäkké i“)
  • y, ý („ypsilon“)

Y rašome ir slovakų kilmės žodžiuose, ir skoliniuose. Nors balses i ir y tariame vienodai, kartais jos gali keisti žodžio reikšmę:

  • byť [biť] - būti
  • biť [biť] - mušti

Pagrindinė taisyklė: Y niekada nerašome po minkštų priebalsių.

Po abejopų priebalsių gali būti arba i, arba y.

  • vidieť [viďi̯eť] - matyti
  • vysoko [visoko] - aukštai

Slovakų vaikai mokosi atmintinai vadinamųjų y žodžių (vybrané slová) sąrašą – tai žodžiai, kuriuose po abejopos priebalsės rašoma y.

Dažna klaida yra y rašymas būdvardžių daugiskaitoje:

Vns.
pekný chlapec /pekni:/

Dgs.
Neteisingai: pekný chlapci
Teisingai: pekní chlapci /pekni:/

Taisyklės, kada rašoma i, o kada y, yra išsamiai išdėstytos Slovakų kalbos rašybos taisyklėse.