Sakinio dalys

Tarinys

Tarinys yra svarbiausia bei viena iš dviejų pagrindinių sakinio dalių. Paprastai išreiškiamas asmenuojamąja veiksmažodžio forma.

Klausimas: Čo robí + veiksnys?

 • Dnes večer ideme do kina.
 • Karl je v Nemecku.
 • Chcete ísť s nami?
 • Spite osem hodín!

Veiksnys

Veiksnys yra antra pagrindinė sakinio dalis. Jis dažniausiai reiškiamas vardininku.

Klausimas: Kto/čo + tarinys?

 • Žiak píše úlohu.
 • Dieťa plače.
 • Dievčatá tancujú.
 • Moja rodina býva na Slovensku.
 • Auto je pokazené.

Slovakų kalboje veiksnys (išreikštas įvardžiu) gali, bet neprivalo būti vartojamas:

 • Som Zuzana./Ja som Zuzana.
 • Bývaš v Bratislave./Ty bývaš v Bratislave.

Abu variantai yra taisyklingi. Antrą variantą vartojame tada, kai norime pabrėžti veiksnį:

 • JA bývam v Bratislave, TY v Trnave.

Kai kurie sakiniai veiksnio neturi (vadinamieji vienanariai sakiniai).

 • Prší.
 • Sneží.
 • Hrmí.
 • Je teplo.

Papildinys

Tai antrininkė sakinio dalis, kuri papildo tarinį. Papildinys išreiškia tai, ką liečia veiksmas.

Skiriamas:

 • tiesioginis papildinys (išreikštas galininku be prielinksnio)
  Klausimas: koho? čo?
  • Mama varí večeru.
  • Žiak píše úlohu.
  • Dieťa kreslí obrázok.
  • Peter číta knihu.
 • netiesioginis papildinys (išreikštas kitais linksniais, išskyrus vardininką, be prielinksnio arba su prielinksniu)
  • Karol podal spolužiakovi knihu.
  • Rozprávali sa o prázdninách.
  • Deti pomáhajú rodičom.
  • Idem so sestrou do školy.

Aplinkybės

Antrininkės sakinio dalys, kurios išplėtoja veiksmažodį. Išreiškia įvairias veiksmo aplinkybes:

 • vietą
  Klausimas: kde? kam? a pod.
  • Bývame v Košiciach.
  • tvoji rodičia doma?
  • Cestoval som do Nemecka.
  • Deti sa hrajú vonku.
 • laiką
  Klausimas: kedy? ako dlho? a pod.
  • Dnes máme voľno.
  • Večer musím pracovať.
  • O tretej idem zo školy.
  • Autobus ide o deviatej.
 • būdą
  Klausimas: ako? a pod.
  • Cestoval som električkou.
  • Môžem platiť kreditnou kartou?
  • Žiaci usilovne pracujú.
  • Hovorím po slovensky.
 • priežastį
  Klausimas: prečo? a pod.
  • Neprišiel pre chorobu.
  • Plače od radosti.
  • Urobila to z lásky.

Pažyminys

Antrininkė sakinio dalis. Papildo daiktavardžiu išreikštą sakinio dalį.

Klausimas: aký?

 • derinamasis pažyminys (derinamas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu), eina prieš daiktavardį
  • To je môj nový počítač.
  • Prvý deň v týždni je pondelok.
  • Rozprávali sa o letných prázdninách.
  • Kúpila som si pekné tričko.
 • nederinamasis pažyminys, eina po daiktavardžio
  • To je auto môjho otca.
  • Eva dostala kyticu kvetov.
  • Cesta autom je pohodlná.
  • Slovenčina je jazyk Slovákov.