Pasaulio dalys, šalys

dopredu
į priekį
doprava
dešinėn
dozadu
atgal
doľava
kairėn
Kde je...? Kur yra...?
Zmenáreň je vpravo. Pinigų keitykla yra dešinėje.
Vlaková stanica je vľavo. Geležinkelio stotis yra kairėje.
Centrum je vpredu. Centras yra priešais.
Novinový stánok je vzadu. Laikraščių kioskas yra užpakalyje.
Kam musím ísť? Kur turiu eiti?
Musíte ísť doprava. Turite eiti dešinėn.
Musíte ísť doľava. Turite eiti kairėn.
Musíte ísť dopredu. Turite eiti į priekį.
Musíte ísť dozadu. Turite eiti atgal.
S
sever šiaurė
J
juh pietūs
V
východ rytai
Z
západ vakarai
SV
severovýchod šiaurės rytai
JV
juhovýchod pietryčiai
JZ
juhozápad pietvakariai
SZ
severozápad šiaurės vakarai