Jak się uczyć?

Globalizacja jest zjawiskiem powszechnym i ma największe znaczenia dla rozwoju gospodarki, polityki oraz wzrostu potęgi Europy i USA od czasów rewolucji przemysłowej. Od czasów II wojny światowej można zaobserwować zwiększoną migrację ludności z mniej rozwiniętych rejonów do bogatych krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Liczba azylantów w Słowacji nie jest duża i nie wykazuje tendencji wzrostowej. Rocznie ewidencjonuje się kilkuset, zaś obywatelstwo przyznaje się tylko kilkudziesięciu. W celu zorganizowania nauki języka słowackiego dla obcokrajowców, tj. obcokrajowców słowackiego pochodzenia, slawistów, zagranicznych studentów, przedsiębiorców, menedżerów itp. , powołano na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie dwa wyspecjalizowane wydziały:

  • a. Studia Academica Slovaca - Centrum słowackiego jako języka obcego - to jednostka wyspecjalizowana w nauce języka słowackiego dla obcokrajowców utworzona przy Wydziale Filozofii Uniwersytetu Komeńskiego (http://www.fphil.uniba.sk/~sas/ ). Jej zadaniem jest organizacja Letniej Szkoły Językowej dla obcokrajowców słowackiego pochodzenia, studentów, wykładowców, dziennikarzy. Zajęcia są organizowane od roku 1945 i przyjmują formę kursów, wykładów językowych z dziedziny literatury, etnografii, historii, translacji językowej oraz innych specjalistycznych seminariów. Za pośrednictwem lektoratów języka słowackiego i słowackiej ambasady można uzyskać miejsce stypendialne na studia kultury i języka słowackiego bezpośrednio na Słowacji. Zakład metodyki języka wydaje podręczniki i ćwiczenia, organizuje szkolenia i metodycznie przygotowuje kandydatów na staże lektorskie. Przy katedrze Filozofii Uniwersytetu Komeńskiego funkcjonuje zakład języka słowackiego dla obcokrajowców, który prze cały rok akademicki organizuje kursy językowe i warsztaty dla zagranicznych studentów i kandydatów na studentów. Ponadto prowadzi projekty badawcze z zakresu języka słowackiego dla cudzoziemców, wydaje materiały dydaktyczne itd.
  • b. Instytut Języka i Przygotowania Akademickiego dla studentów zagranicznych (http://www.uniba.sk/webuk/sucasti_uk/UJOP/index.htm ). Zadaniem instytutu jest przygotowanie zagranicznych studentów do podjęcia nauki we wszystkich rodzajach szkół wyższych w Słowacji. Celem głównym jest nauka języka słowackiego i językowe przygotowanie specjalistyczne w zakresie wybranej dziedziny: biologiczno-medycznej i studiów technicznych – w języku angielskim, przyrodniczej, ekonomicznej, humanistycznej, artystycznej, prawnej i architektonicznej – w języku słowackim.

Instytut ma swoje siedziby w Bratysławie, w Modre-Harmónii i Koszycach. Do tej pory przez Instytut przewinęło się ponad 8000 studentów z całego świata. Nauka w Instytucie daje szansę na studiowanie języka słowackiego wszędzie (poza Wielką Brytanią) tam, gdzie znajduje się wydział języka słowackiego.

Zdroj: ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Ševt, a.s., 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.