Przysłówki

Przysłówki są nieodmiennymi częściami zdania, które wyjaśniają okoliczności zajścia czynności. Dzielimy je na:

1. przysłówki miejsca kde? kam? doma, vonku, blízko, ďaleko, hore, dolu, severne
2. przysłówki czasu kedy? ako často? dnes, včera, zajtra, ráno, minule, nedávno, často
3. przysłówki sposobu ako? akým spôsobom? pekne, dobre, zle, rýchlo, pomaly
4. przyslówki przyczyny prečo? úmyselne, bezdôvodne