Spójniki

Spójniki łączą zdania składowe w zdaniu podrzędnie zlożonym lub samodzielnych wyrazy w zdaniu współrzędnie złożonym.

Podział rzeczowników:

 1. współrzędności:
  • łączne: a, i, aj, ani
  • wynikowe: ba, ba aj, nielen - ale aj
  • przeciwstawne: ale, však, no, jednako
  • rozłączne: alebo, buď, či, buď - buď, buď - alebo
 2. podrzędności
  • stosowane w zdaniach podrzędnie złożonych: keď, lebo, keby, že, aby...

Spójniki są nieodmiennymi i niesamodzielnymi częściami mowy.