Ogólne

Język słowacki jest językiem słowiańskim, a te mają rozbudowaną fleksję (jeden wyraz może przyjmować wiele form, które różnią się między sobą końcówkami).

W języku słowackim wyróżniamy dziesięć części mowy:

Odmienne:

  1. rzeczownik
  2. przymiotnik
  3. zaimek
  4. liczebnik
  5. czasownik

Nieodmienne:

  1. przyslówek
  2. przyimek
  3. spójnik
  4. partykuła
  5. wykrzyknik

Rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki odmieniają się przez przypadki (deklinacja), a czasowniki przez osoby (koniugacja). Niektóre przymiotniki i przysłówki można stopniować (mimo że przysłówek jest nieodmienną częścią mowy).