Przyimki

Przyimki pomagają okreslić relacje pomiędzy wyrazami.

Podział rzeczowników:

  • proste: na, v, pod, nad, od, z, po, medzi, za
  • złożone: popod, ponad, popred

Jest część mowy nieodmienna i niesamodzielna.

v (vo)? + L
z (zo) + G
do + G
k (ku) + D
s (so) + I
pri + L
na + L
nad + I
pod + I
pred + I
za + I
oproti + D

Przyimki w języku słowackim wiążą się z różnymi przypadkami. Jeden przyimek może się jednak wiązac z dwoma lub trzema przypadkami.

Zuzka položila knihu na stôl. na + A (kierunek)
Kniha leží na stole. na + L (miejsce)

Zwróć uwagę:

Ide do školy. KAM (Dokąd?)
Je v škole. KDE (Gdzie?)
Ide zo školy. ODKIAĽ (Skąd?)

Pierwsze zdanie wyraża kierunek ruchu KAM? (DOKĄD?). Do jego wyrażenia zostal użyty przyimek do+ G (dopelniacz). Można w takim wypadku zastosować także:

na + A na vlakovú stanicu
k + D k domu

Drugie zdanie wskazuje mijesce, w którym coś się znajduje KDE? (GDZIE?). Do jego wyrażenia zostal użyty przyimek w+miejscownik. Można w takim wypadku zastosować także:

na + L na vlakovej stanici
pri + L pri dome

Trzecie zdanie oznacza kierunek, z którego rozpoczyna się ruch ODKIAĽ? (SKĄD?). Można w takim wypadku zastosować także:

z + G z vlakovej stanice
z + G z domu

Kde - kam (Gdzie - dokąd)

Na akej škole študuješ? = Kde študuješ? (Gdzie?)

na + L na strednej, základnej škole, na univerzite, na gymnáziu
v + L v meste, v Bratislave, v Nitre

Na akú školu chodíš? = Kam chodíš do školy? (Dokąd?)

na + A na strednú školu, na univerzitu, na gymnázium
do + G do škôlky, do školy, do Nitry, do Bratislavy, do Trnavy
Kde si? Kam ideš?
Som v... + L Idem do... + G
Som na... + L Idem na... + A
Idem cez... + A
Som v banke.
Jestem w banku.
Idem do banky.
Idę do banku.
Som na pošte.
Jestem na poczcie.
Idem na poštu.
Idę na pocztę.
Idem cez park.
Idę przez park.