Akcent

W języku słowackim akcent prawie zawsze pada na pierwszą sylabę wyrazu. Wyjątki pojawiają się jedynie przy wyrazach jednosylabowych.

  • slovenský jazyk
  • moja rodina
  • mama a otec
  • Učím sa slovenčinu.
  • kreslil som si
  • Dal som jej knihu.

Uwaga: Znak długości głoski (znaki diakrytyczne w głoskach á, é, í, Uwaga: Znak długości głoski (znaki diakrytyczne w głoskach á, é, í, ó, ú, ý, ĺ a ŕ) nie jest oznaczeniem akcentu! Znak długości oznacza iloczas – sylabę zawierającą głoskę długą, którą wymawia się dwa razy dłużej, niż taką z sylabą krótką.

mama /mama/
ja mám /ja ma:m/

Akcent w wyrazach nie jest oznaczany graficznie.