Zasada rytmicznego skracania sylab

Język słowacki jest jednym z ostatnich słowianskich języków, w którym obowiązuje zasada rytmicznego skracania sylab. W języku słowackim nie mogą wystepować obok siebie dwie długie sylaby.

Długie sylaby to takie, w których znajduje się długa samogłoska (á, é, í, ó, ú), długa spółgłoska sylabotwórcza (ŕ, ĺ) lub dwugłoska (ia, ie, iu, ô). Ta reguła często występuje w związku z przymiotnikiem.

 • pekná ruža (ładna róża)
 • červená ruža (czerwona róza)
 • krásna ruža (piękna róża)

Rdzeń wyrazu krásn- jest już długi, więc końcówka -ý, -á, -é musi ulec skróceniu: krásny, krásna, krásne. Rdzenie słów pekn- a červen- sa krótkie, więc koncówka może zostać długa: pekná, červená.

Podczas skracania dłuich samogłosek zamienia się je na krótkie. Dwugłoski zmienia się w nastepujący sposób:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

Zasada rytmicznego skracania głosek ma wiele wyjatków.

Wyjątki od zasady rytmicznego skracania głosek

Przy rzeczownikach:

 • - wzór vysvedčenie np. lístie, prútie, skálie
 • - rzeczowniki rodzaju żeńskiego (dopełniacz liczby mnogiej) np. básní, tlačiarní, piesní
 • - vzory žena, ulica, mesto (genitív plurálu) np. výhier/výher, hospodárstiev
 • - zakończenie na -iar, -iareň np. múčiar, bieliareň
 • - z przedrostkami ná-, zá-, sú- np. nátierka, zásielka, súčiastka

Przy przymiotnikach:

 • - wzór páví np. líščí, kohútí

Przy zaimkach:

 • - zaimki nieokreślone np. niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

Przy czasownikach:

 • czasowniki: chválievať, strážievať
 • - wzórr rozumieť np. zmúdrieť
 • - imiesłów np. chváliac, súdiac
 • - imiesłów czynny współczesny, np. chváliaci, súdiaci
 • - imiesłów czynny uprzedni (arch.), np. vyliavší, zakliavší

Przy zrostach i zestawieniach, np.

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny