Pisownia głoski“y“ (Ipsylonu)

Samogloskę i, í możemyj języku słowackim oznaczyć na dwa sposoby:

  • i, í („mäkké i“)
  • y, ý („ypsilon“)

Ypsilion pojawia się w wyrazach rodzimych i obcego pochodzenia. Choć głoski i i y wymawia się jednakowo, niekiedy mogą zminiać znaczenie słów:

  • byť [biť] - być
  • biť [biť] - bić

Reguła: Głoska „y“ nigdy nie występuje po miękkich spółgłoskach.

Po neutralnych spółgłoskach może wystepować i lub y.

  • vidieť [viďi̯eť] - widzieć
  • vysoko [visoko] - wysoko

Słowackie dzieci uczą się wymieniać tzw. Wybrane wyrazy – słowa, w których po neutralnej spółgłosce pisze się ypsilon.

Częstym błędem jest pisanie głoski „ y“ liczbie mnogiej przymiotników:

L.p.
pekný chlapec /pekni:/

L.m.
Nieprawidłowo: pekný chlapci
Prawidłowo: pekní chlapci /pekni:/

Zasady pisowni i i y, są szczegółowo ujęte w zasadach pisowni słowackiej.