Forma grzecznościowa

Do wyrażenia prośby w języku słowackim stosuje się kilka form:

  • Otvorte okno!
  • Otvorte okno, prosím.
  • Prosím vás, otvorte okno.
  • Otvorili by ste, prosím, okno?
  • Neotvorili by ste, prosím, okno?
  • Mohli by ste, prosím, otvoriť okno?
  • Nemohli by ste, prosím, otvoriť okno?

Najmniej grzeczne jest pierwsze zdanie, w którym znajduje się tryb rozkazujący. Odwrotnie, tryb przypuszczający (często połączony czasownikami modalnymi) jest najgrzeczniejszą formą wyrażenia prośby.

Požičal by si mi na chvíľu pero? Czy pożyczyłbyś mi na chwilę pióro?
Mohli by ste byť tichšie? Czy moglibyście być ciszej?