Tworzenie pytań

Szyk wyrazów zdania oznajmującego jest następujący:
podmiot + orzeczenie + inne części zdania

 • (Ja) mám devätnásť rokov.
 • Zuzana dvadsať rokov.

W zdaniu pytającym podmiot i orzeczenie zamieniają się mejscami (inwersja):

  • Máš (ty) dvadsať rokov? Nie, ja nemám dvadsať rokov.
  • Zuzka dvadsať rokov? Áno, Zuzka dvadsať rokov.
  Na takie pytania możemy odpowiedzieć áno – nie (tak – nie). Są to pytania wymagające podjęcia decyzji. Ich intonacja jest wznosząca.
  • Máš dvadsať rokov?
  • Voláš sa Kristína?
  • Máš sa dobre?
  • Koľko máš (ty) rokov?
  • Koľko Zuzka rokov?
  Na tego typu pytania nie można odpowiedzieć: áno – nie (tak – nie), ale trzeba udzielić konkretnej informacji. Rozpoczynają się zaimkiem pytającym (np. kto, čo, koľko, kde...), a ich intonacja jest opadająca.
  • Koľko máš rokov?
  • Ako sa voláš?
  • Kde bývaš?