Szyk wyrazów

Zdania oznajmujące

Klasyczny szyk wyrazów
podmiot + orzeczenie + inne części zdania + kropka (.)

Szyk wyrazów jest więc mniej więcej swobodny

 • Peter idzie dziś pierwszy raz do szkoły.
 • Peter ide dnes prvý raz do školy.
 • Dnes ide Peter prvý raz do školy.
 • Do školy ide dnes Peter prvý raz.
 • Prvý raz ide dnes Peter do školy.

= Zmiana szyku wyrazów nie wpływa zasadniczo na znaczenie zdania, może jednak wskazywać na większe znaczenie niektórych wyrazów.

Zdanie pytające

Klasyczny szyk wyrazów
(Zaimek pytający) + orzeczenie + podmiot + inne części zdania + znak zapytania (?)

 • Jano býva v Bratislave.
 • Býva Jano v Bratislave?
 • Jano ide do školy.
 • Kam ide Jano?

Zdanie rozkazujące

Klasyczny szyk wyrazów
(podmiot) + orzeczenie + inne części zadania + wykrzyknik (!)

 • Píš úlohu!
 • Spite osem hodín!
 • Deti, čítajte knihy!

Zdania zlożone

Zdania złożone zbudowane są z prostego połączenia dwóch lub więcej zdań składowych, szyk wyrazów jest ustalony.

Określony szyk zdania jest przyporządkowany do różnych typów zdań złożonych.

Szyk wyrazów w zdaniach z celownikiem i biernikiem

 • Peter si zabudol knihu. Martina, požičaj mu knihu

W zdaniu mamy dopełnienia w bierniku (knihu) i w celowniku (mu). Szyk wyrazów zależy również od tego, czym dopełnienia są wyrażone. Zapamiętaj dwie reguły:

 1. Jeżeli oba dopełnienia są wyrażone zaimkami, obowiązuje szyk D (Celownik) + A (Biernik).
 2. Jeżeli jedno z dopełnień wyrażone jest rzeczownikiem, a drugie zaimkiem, wtedy zaimek ma pierwszeństwo przed rzeczownikiem
Požičaj mu ju.
D zaimek + A zaimek
Požičaj ju Petrovi.
A zaimek + D rzeczownik
Požičaj mu knihu.
D zaimek + A rzeczownik
 • Otec požičal synovi auto.
 • Otec mu požičal auto.
 • Podaj mi knihu.
 • Podaj mi ju.
 • Dal si bratovi kľúče?
 • Rodičia kúpili darčeky dcére. Kúpili jej ich včera.
 • Lektor dal študentovi úlohu. Dal mu ju na víkend.
 • Architekt ukázal projekty klientom. Architekt im ich ukázal na dnešnom stretnutí.

W przypadku zdań rozwiniętych i nacisku na określoną część zdania szyk może być odwrotny:

 • Požičaj knihu Petrovi.
 • Otec požičal svoje auto synovi.