Pozdrowienia i poznawanie się

Spotkanie

Ahoj! Čau! * Cześć
Dobrý deň. Dzień dobry
Dobré ráno. Dzień dobry
Dobrý večer. Dobry wieczór

Pożegnanie

Ahoj! Čau! * Cześć!
Dovidenia. Dovi. Do widzenia.
Dobrú noc. Dobranoc.
Zbohom. Z Bogiem.

Dialog

1:
Kde bývaš?* / Kde bývate?
Gdzie mieszkasz? / Gdzie mieszkacie?
2:
Bývam na Slovensku/v Nemecku/v Poľsku/v Anglicku/v Litve.
Mieszkam...na Słowacji / w Niemczech / w Polsce / w Anglii / na Litwie.
1:
Odkiaľ si?* / Odkiaľ ste?
Skąd jesteś? / Skąd jesteście?
2:
Som zo Slovenska/z Nemecka/z Poľska/z Anglicka/z Litvy.
Jestem...ze Słowacji / z Niemiec / z Polski / z Anglii / z Litwy.
1:
Kto si?* / Kto ste?
Kim jesteś?
2:
Som Slovák/Slovenka. Nemec/Nemka. Poliak/Poľka. Angličan/Angličanka. Litovec/Litovka.
Jestem...Słowakiem / Słowaczką. Niemcem / Niemką. Polakiem / Polką. Anglikiem / Angielką. Litwinem / Litwinką.
1:
Akým jazykom hovoríš?* / Akým jazykom hovoríte?
Jakim językiem mówisz?
2:
Hovorím po slovensky/po nemecky/po poľsky/po anglicky/po litovsky.
Mówię... po słowacku / po niemiecku / po polsku / po angielsku / po litewsku.

Zwróć uwagę:

  • * * "na ty“(tzw. tykanie), 2. os. liczby pojedynczej (dotyczy, dzieci, przyjaciół, znajomych, kolegów ze studiów...)
  • "na wy“ (tzw. vykanie), 2. os. liczb mnogiej (dotyczy dorosłych, nieznajomych, nauczycieli, urzędników...)