Ile?

päťdesiat / sto / dvesto / tristo / štyristo gramov pięćdziesiąt / sto/ dwieście / trzysta / czterysta gramów
štvrť kila / pol kila / tri štvrte kila / jedno kilo ćwierć kilo / pół kilo / trzy czwarte kilo / jeden kilogram
dve kilá / tri kilá / štyri kilá / päť kíl dwa kilo, trzy kilo, cztery kilo, pięć kilogramów
štvrť litra / pol litra / tri štvrte litra / jeden liter ćwierć litra, pół litra, trzy czwarte litra, jeden litr
dva litre / tri litre / štyri litre / päť litrov dwa litry, trzy litry, cztery litry, pięć litrów