Przeczenie

Byť, a či nebyť?
  • Dla czasownika byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Dla pozostałych czasowników:
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Jesteś ze Słowacji?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
Nie, nie jestem ze Słowacji, ale z Niemiec.
1:
Bývate v Poľsku?
Mieszkacie w Polsce?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
Nie, nie mieszkam w Polsce, ale na Litwie.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Masz dwadzieścia (20) lat?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
Nie, nie mam dwudziestu lat. Mam dwadzieścia jeden (21) lat.

Zwróć uwagę:

* W języku słowackim nie trzeba zawsze wyrażać podmiotu: Som študent. = Ja som študent.