Czasownik "być"

czas przeszły

Liczba pojedyncza liczba mnoga
ja som bol(a)
ja byłem/byłam
my sme boli
my byliśmy/byłyśmy
ty si bol(a)
ty byłeś/byłaś
vy ste boli
wy byliście/byłyście
on bol / ona bola / ono bolo
on był/ona była/ono było
oni/ony boli
oni byli/one były

czas teraźniejszy

Liczba pojedyncza liczba mnoga
ja som
ja jestem
my sme
my jesteśmy
ty si
ty jesteś
vy ste
wy jesteście
on/ona/ono je
on/ona/ono jest
oni/ony sú
oni/one są

Czas przyszły

Liczba pojedyncza liczba mnoga
ja budem
ja będę
my budeme
my będziemy
ty budeš
ty będziesz
vy budete
wy będziecie
on/ona/ono bude
on/ona/ono będzie
oni/ony budú
oni/one będą