Cum să înveţi?

Globalizarea se extinde treptat ca urmare a dezvoltărilor economice, politice și de putere ale țărilor Europei și ale Americii de Nord de la revoluția industrială. În particular, după al doilea război mondial, ea se manifestă printr-un flux de migranți din țările in curs de dezvoltare(mai ales din lumea întreagă) către țările dezvoltate ale Europei și ale Americii de Nord.

Numărul solicitanților de azil în Slovacia este scăzut și nu indică nicio tendință crescătoare. Anual se înregistrează numai câteva sute, dintre aceția numai câțiva zeci primesc cetățenie slovacă. Două locuri de muncă specializate au fost stabilite la Universitatea Comenius din Braislava pentru a preda limba slovacă drept limbă străină , pentru slovacii străini, studenții străini, antreprenori, manageri și alții;

  • Studia Academica Slovaca ; un centru pentru limba slovacă ca limbă străină în Facultatea de Filosofie a Universității Comenius. Acest centru organizează în fiecare an din 1965 o Școală de Vară de limbă și cultură slovace, în timpul căreia oferă slovacilor din străinătate, studenților, traducătorilor, scriitorilor, erc, diferite tipuri de cursuri și conferințe de limbă/lingvistice, de literatură, cultură, etnografie, istorie, precum și de traducere și alte seminare specializate. Grație cursurilor de slovacă și ambasadelor slovace, candidații pot obține o bursă de studii pentru limba și cultura slovaă direct în Slovacia. Centrul metodologic produce rapoarte și antologii, organizează evenimente specializate și pregătește candidații metodic pentru munca lor ca lectori. La catedra de limbă slovacă a Facultății de Filosofie a Universității Comenius de la Bratislava activează Secția de Limbă Slovacă - Limbă Străină, care oferă cursuri de limbă specializate precum și seminare de specialitate pentru studenții străini și alti interesați în timpul întregului an academic. Această secțiune pregătește proiecte de cercetare din domeniul Limba Slovacă - Limbă străină, editează materiale de învățare, s.a.
  • Institutul de pregătire lingvistică și de specialitate a studenților străini. Acest institut este un centru educațional, al cărui scop principal este pregătirea studenților străini pentru studiul la toate universitățile/instituțiile de învățământ superios slovace. Conținuutl principal este predarea limbii slovace și pregătirea în specialitățile separate de profil ( discipline medico-biologice și tehnice - de asemenea în limba engleză și discipline ale sțiințelor naturale, economice, umanistice, artistice, precum Dreptul și Arhitectura - în limba slovacă).

Institutul are centre de studii la Bratislava, Modra-Harmónia și Košice. Mai mult de 8000 de studenți din lumea întreagă au fost pregătiți aici. Aici au fost editate manuale pentru limba slovacă limbă străină. Posibilitatea de a studia limba slovacă fiind limbă străină pe lângă universitatea Komenski există și în multe alte universități/instituții de învățământ superior. Aceasta intră în programul de studiu.

Zdroj: ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Ševt, a.s., 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.