Slovaci din afara graniţelor

În prezent trăiesc în toată lumea aproape 2,8 milioane de slovaci în străinătate. Legea privitoare la slovacii care trăiesc în străinătate a fost adoptată în 2005. Ea reglementează statutul unui slovac străin, drepturile și obligațiile sale pe teritoriul Republicii slovace, precum și procedurile de recunoaștere a statutului de slovac străin și competențele organelor centrale ale administrațiilor de stat în relație cu slovacii din străinătate. Un slovac străin este o persoană care nu are/posedă cetățenia Republicii Slovace, totuși are naționalitate slovacă sau o origine etnică slovacă și o conștiință cultural-lingvistică slovacă. Prin conștiință cultural-lingvistică slovacă se înțelege minimum cunoașterea pasivă a limbii slovace și a orientării de bază în realitățile culturale slovace sau o expresie activă a apartenenței la o comunitate etnică slovacă. În țări separate, numărul slovacilor poate fi numai estimat și aceste date pot varia după sursa de informare.

Statutul de minoritate etnică cel care este expus în lege nu este recunoscut decât pentru slovacii care trăiesc în Europa Centrală sau de Sud Est. Majoritatea sunt minorități cu tradiții culturale profunde, o inteligență etnică proprie și un sistem ramificat de viață socială. Slovacii care trăiesc în Europa de Este și dincolo de mare nu au acest statut legal de minoritate potrivit/după legile țărilor respective.

Slovacii care trăiesc în străinătate se pot împărți în două grupe:

  • Slovacii, care în urma schimbărilor politice înainte de toate s-au aflat din noi după căderea statului ungar în anul 1918 sau în cazul Ucrainei/Ruteniei transcarpatice după anul 1945 și descendenții lor. În această epocă, un mare număr de slovaci (locuitori autohtoni la fel precum cei care s-au instalat după sfârșitul războaielor otomane) s-au regăsit pe teritoriul Ungariei, Serbiei, Croației, României, Ucrainei sau Poloniei. Mai ales, in Ungaria, slovacii au fost supuși unei asimilări dificile/dure din care cauză statisticile ungare nu semnalează decât 10.450 (în anul 1990), așadar, erau mai multe sute de mii după Primul război mondial și sunt evaluați astăzi la 110 000.
  • Slovacii care începând cu jumătatea a doua a secolului XIX (din Ungaria), după primul război mondial (din Republica Cehoslovacă) și după al doilea război mondial după 1948, dar și mai târziu până in prezent au emigrat în străinătate.

Cei mai mulți slovaci trăiesc in SUA - 1.200.000 (conform datelor statistice din 1990 ei sunt 1.889.915). Estimările pentru Canada sunt 100.000 (conform datelor statistice din 1991 sunt 29.350, diferența vine din metoda de recensământ diferită în SUA și în Canada). Estimarea numărului de slovaci în America de Sud este de 50.000 (înainte de toate in Argentina, Brasilia, Uruguay și Venezuela), în Australia și în Noua Zeelandă sunt 12.000, în Germania 25.000, în Austria 25.000, în Franța 13.000 și în Marea Britanie ăroximativ 90.000 de slovaci. În alte țări este vorba de cele mai multe ori de câteva sute de slovaci.

În multe/numeroase țări, doar prima generație de imigranți vorbește slovaca ( Argentina și alte țări din America de Sud, Australia, Elveția) și descendenții lor comunică în limba țării lor. În SUA, generațiile următoare vorbesc, de asemenea, slovaca , dar forma limbii lor este produsă de dialecele slovace de origine. Acest lucru depinde mult de educația minorității.

De exemplu, în România (cumva, spre deosebire de Ungaria , Polonia, s.a.) școlile slovace acționează asupra limbii slovace cu un efect de regenerare. Un rol pozitiv în menținerea limbii slovace este jucat de vizitele descendenților de emigranți la Școala de vară de limbă și cultură slovacă de la Bratislava, organizată de 40 de ani pentru străinii interesați de Studia Academica Slovaca, un centru care organizează cursuri pentru cei interesați de limba slovacă ca limbă străină.

În Republica Cehă, diminuarea/scăderea numărului de copii slovaci este cauzată de faptul că din cele 52 000 de căsătorii mixte în Cehia, până la 95,5% au naționalitate cehă și doar 4,2 % au naționalitate slovacă.

Portaluri internet ale slovacilor care trăiesc în străinătate