Adjective

Adejctivele descriu însușiri/trăsături ale persoanelor, animalelor, lucrurilor și evenimentelor.

Se împart în:

calitative se compară (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
relative nu se compară drevený, kamenný, rybí, psí
posesive
 • nu se compară
 • se declină după modele de declinare otcov [al tatălui] și matkin [al mamei]
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Declinarea adjectivelor

Adjectivele se acordă mereu cu substantivul în fața căruia stă.

 • ten pekný muž
 • tá pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Pentru genul masculin folosim terminația -ý.
 • Pentru genul feminin folosim terminația -á.
 • Pentru genul neutru folosim terminația -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Notă: În dicționare adjectivele din prezentate tradiționale cu terminația masculină la nominativ singular (de ex.: pekný, malý, vysoký)

Modele de declinare pekný [frumosul] und cudzí [străinul]

Aceste ambe modele de declinare sunt foarte asemănătoare. Diferența/deosebirea între ele constă în terminația moale la modelul de declinare cudzí [străinul] și terminația dură la modelul de declinare pekný [frumosul].

Singular
Genul masculin Genul feminin Genul neutru Genul masculin Genul feminin Genul neutru
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Plural
Genul masculin (însuflețit) Altele Genul masculin (însuflețit) Altele
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

model de declinare páví

După modelul de declinare páví [(al) păunului] se declină adjectivele care denumesc animale. Sufixele sunt lungi, regula despre scurtarea ritmică nu se aplică.

Singular
Genul masculin Genul feminin Genul neutru
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Plural
Genul masculin (însuflețit) Altele
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Modele de declinare otcov [al tatălui] și matkin [al mamei]

După modeul de declinare otcov [al tatălui] și matkin [al mamei] declinăm adjectivele posesive.

Singular
Genul masculin Genul feminin Genul neutru Genul masculin Genul feminin Genul neutru
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Plural
Genul masculin (însuflețit) Altele Genul masculin (însuflețit) Altele
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Genul masculin Genul feminin
Otec Matka
Singular: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Plural: to sú...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

după modelul de declinare otcov [al tatălui] (otec [tată] – genul masculin):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

după modelul de declinare matkin [al mamei] (matka [mamă] – genul feminin):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka este de genul feminin - după modelul de declinare matkin [al/a mamei]
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát [camarad] este de genul masculin - după modelul de declinare otcov [al tatălui]
To je auto brata. To je bratovo auto. brat [frate] este de genul masculin -după declinarea model otcov [al tatălui]

Compararea adjectivelor și adverbelor

Gradele de comparație/ compararea poate fi regulată sau neregulată. Neregulate sunt numai următoarele cinci adjective (și adverbele derivate de la el):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Toate celelalte se compară în mod regulat.

Compararea/comparația regulată

Al doilea grad de comparație/comparativul ale adjectivelor se formează cu ajutorul terminației -ší/-ejší ? . Cel de-al treilea grad/superlativul se formează prin adăugarea prefixului naj- la forma comparativului.

1. grad de comparație ľahký
uşor
šikovný
abilul
2. grad de comparație ľahší
mai ușor
šikovnejší
mai abilul
3. grad de comparație najľahší
cel mai ușor
najšikovnejší
cel mai îndemânatic

Adverbele se compară la fel, numai la al doilea și al treilea grad terminația -šie/-ejšie ? se atașează și la al treilea grad se adaugă în afară de asta prefixul naj- la al doilea grad.

1. grad de comparație ľahko
ușor
šikovne
îndemânatic
2. grad de comparație ľahšie
mai ușor
šikovnejšie
mai îndemânatic
3. grad de comparație najľahšie
cel mai ușor
najšikovnejšie
cel mai îndemânatic

Comparația neregulată

1. grad de comparație 2. grad de comparație 3. grad de comparație
dobrý / dobre
bunul / bine
lepší / lepšie
mai bunul / mai bine
najlepší / najlepšie
cel mai bun / cel mai bine
zlý / zle
răul / rău
horší / horšie
mai răul / mai rău
najhorší / najhoršie
cel mai rău / cel mai rău
malý / málo
micul / puțin
menší / menej
mai micul / mai puțin
najmenší / najmenej
cel mai mic / cel mai puțin
veľký / veľa
marele / mult
väčší / viac
mai marele / mai mult
najväčší / najviac
cel mai mare / cel mai mult
pekný / pekne
frumosul / frumos
krajší / krajšie
mai frumosul / mai frumos
najkrajší / najkrajšie
cel mai frumos / cel mai frumos

Comparație

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Prima casă este la fel de frumosă ca a doua casă.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
A doua casă este mai mare decât prima casă.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
A treia casă este cea mai mare dintre toate.
1. grad de comparație 2. grad de comparație 3. grad de comparație
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka sú rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.