Generalităţi

Limba slovacă aparține limbilor slave, care se remarcă prin abundența de forme de declinare și conjugare ( un singur cuvânt poate avea multe forme, care se deosebesc prin terminații)

Cuvintele în limba slovacă se grupează în 10 categorii :

Flexionare

  1. Substantiv (lat. nomen substantivum)
  2. Adjectiv (lat. nomen adjectivum)
  3. Pronume (lat. pronomen)
  4. Numeral (lat.numerale)
  5. Verb (lat. verbum)

Neflexionare

  1. Adverb (lat. adverbium)
  2. Prepoziție (lat. praepositio)
  3. Conjuncție (lat. conjunctio)
  4. Particulă (lat. particula)
  5. Interjecție (lat. interjectio)

Substantivele, adjectivele, pronumele și numeralele se declină, verbele se conjuga. Unele adjective și adverbe pot fi comparate (deși adverbele se numără printre părțile de vorbire invariabile).