Pronume

Pronumele reprezintă substantive, adjective, numerale sau adverbe. Ele numesc obiecte nu direct, ci numai indică asupra lor.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Pronumele se împart în:

 1. Pronume personale:
  • a) de bază: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) posesive: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Pronume reflexive:
  • a) de bază: seba/sa (la dativ sebe/si)
  • b) posesive: svoj
 3. Pronume demonstrative: ten, tá, to, tí, tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Pronume interogative: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Pronume relative (în propoziții subordonate ): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Pronume nehotărâte : niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Pronume determinative: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Declinarea pronumelor

Declinarea pronumelor personale

La pronume ja, ty, on deosebim o formă lungă (mňa, teba, jeho...) și una scurtă (ma, ťa, ho...). Forma scurtă nu stă niciodată la începutul propoziției.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

a) de bază

Singular Plural
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Notă: Formele neho, nemu, nej, ňu, nim, ne samd se folosesc numai în legătură cu o prepoziție.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

b) posesive

Singular
Genul masculin Genul feminin Genul neutru
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Plural
Genul masculin (însuflețit) Altele
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Notă: La fel se declină și pronumele tvoj, náš, váš und svoj [al tău, al nostru, al vostru și propriu]

După pronumele posesive întrebăm cu ajutorul pronumelor interogative čí, čia, čie [al, a, ai, ale cui]; fiecare după care gen gramatical este substantivul aparținător acestuia.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí sú to rodičia? To sú moji rodičia.
 • Čie sú to knihy? To sú moje knihy.
 • Čie sú to autá? To sú moje autá.
Singular Plural
čí čia čie čí (masculin însuflețit) čie (Altele)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Pronumele posesive la persoana întâi (ja – môj; my - náš) și a doua (ty – tvoj; vy - váš) se declină după substantivul aparținător.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Pronumele posesive pentru persoana a III a (on – jeho; ona – jej; ono – jeho; oni – ich; ony - ich) sunt nedeclinabile! La toate formele de gen, număr și caz rămân nemodificate.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Declinarea pronumelor reflexive

a) de bază

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Un pronume reflexiv poate apărea în limba slovacă și la unele verbe , la care el nu apare în alte limbi și invers.

volať sa volám sa – mă numesc

La conjugarea verbului nu se schimbă pronumele reflexiv!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

b) posesive

Singular
Genul masculin Genul feminin Genul neutru
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Plural
Genul masculin (însuflețit) Altele
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Când se folosește pronumele posesiv svoj [propriu]?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano mi-a împrumutat o carte. A cui carte? Propria lui carte. Jano mi-a împrumutat propria lui carte.

Atenție: Nu putem spune: Svoja kniha je zaujímavá. Această propoziție nu are niciun sens.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Alte exemple:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Declinarea pronumelor demonstrative

Singular Plural
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Declinarea pronumelor interogative

Singular Plural
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Singular Plural
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Declinarea pronumelor interogative kto? čo? [cine? ce?] (Întrebările cazurilor)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Diferența între aký - ktorý [cum, ce fel de - care]

 • Do akého obchodu? întrebăm despre însușirile obiectului. De exemplu:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? întrebăm despre un obiect concret. De exemplu:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Diferența între radi - rady [cu plăcere]

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! Bărbați sau bărbați + femei, copii masculin însuflețit
Veľmi rady! numai femei respectiv copii toate celelalte genuri
Oni sú radi. Bărbați sau bărbați + femei, copii masculin însuflețit
Ony sú rady. numai femei respectiv copii toate celelalte genuri

Dacă se găsesc într-o grupă fie și numai un bărbat sau un băiat ( substantivul trebuie să fie de genul masculin), trebuie să folosim oni (radi) [ei/Pl. (cu plăcere)]