Prescurtare/regulă ritmică

Limba slovacă se diferențiază de alte limbi slave prin regula despre scurtarea ritmică, după care în limba slovacă nu pot urma nemijlocit una după alta două silabe lungi.

Lungi sunt acele silabe , in care fie apare o vocală lungă (á, é, í, ó, ú), o consoană silabică lungă (ŕ, ĺ) sau un diftong (ia, ie, iu, ô). Această regulă o întâlnim adesea la adjective.

 • pekná ruža (trandafir frumos)
 • červená ruža (trandafir roșu)
 • krásna ruža (trandafir minunat)

Pentru că rădăcina cuvântului krásn- este deja lungă, terminația -ý, -á, -é trebuie scurtată: krásny, krásna, krásne. Rădăcinile cuvântului pekn- și červen- sunt scurte, de aceea rădăcina poate rămâne normală - așadar, lungă (pekná, červená).

La scurtare se modifică vocalele lungi în scurte; diftongii se modifică după cum urmează:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

Regula despre scurtare ritmică are multe excepții.

Excepții de la regula despre scurtare ritmică

La substantive:

 • Model de declinare vysvedčenie [certificat], de ex.: lístie, prútie, skálie
 • Substantive feminine (Genitiv Plural), de ex: básní, tlačiarní, piesní
 • Model de declinare žena [femeie], ulica [strada], mesto [oraș] (Genitiv Plural), z.B.: výhier/výher, hospodárstiev
 • Cu terminații - -iar, -iareň, de ex. múčiar, bieliareň
 • Cu prefixe ná-, zá-, sú-, de ex.: nátierka, zásielka, súčiastka

La adjective:

 • Model páví, de ex.: líščí, kohútí

La pronume:

 • pronume nehotărâte, de exemplu: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

La verbe:

 • Verbe iterative, de ex.: chválievať, strážievať
 • Model rozumieť [a înțelege], z. B.: zmúdrieť
 • Participiu, de ex.: chváliac, súdiac
 • Participiu activ al prezentului, de ex.: chváliaci, súdiaci
 • Participiu activ la trecut (arhaic) de ex.: vyliavší, zakliavší

La diferite substantive compuse, de ex.:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny