Negaţie

Byť, a či nebyť?
  • Pentru verbul byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Pentru toate celelalte verbe:
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Vii/veniți din Slovacia?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
Nu, nu vin din Slovacia, ci din Germania.
1:
Bývate v Poľsku?
Locuiți în Polonia?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
Nu, nu locuiesc în Polonia, ci în Lituania.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Ai douăzeci (20) de ani?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
Nu, nu am douăzeci de ani. Am douăzeci și unu (21) de ani.

Remarcați :

* Spre deosebire de germană subiectul propoziției în slovacă apare facultativ. Som študent. = Ja som študent.