Местоимения

Местоимения замещают существительные, прилагательные, числительные или наречия. Местоимения не называют предметы прямо, а указывают на них.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Местоимения делятся на:

 1. Личные:
  • а) основные: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • б) притяжательные: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Возвратные:
  • а) основные: seba/sa (в дат.п. sebe/si)
  • б) притяжательные: svoj
 3. Указательные: ten, , to, , tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Вопросительные: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Относительные (в сложноподчиненным предложении): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Неопределенные: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Определительные: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Склонение местоимений

Склонение личных местоимений

У местоимений ja, ty, on и ono различаются полные (mňa, teba, jeho...) и краткие формы (ma, ťa, ho...). Краткие формы никогда не выступают в начале предложения.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

а) основные

Единственное число Множественное число
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Внимание: Формы neho, nemu, nej, ňu, nim, ne и т.д. употребляются только в сочетаниях с предлогами.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

б) притяжательные

Единственное число
Мужской род Женский род Средний род
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Множественное число
Мужской род (одушевленные) Другие
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Примечание: так же склоняем местоимения tvoj, náš, váš и svoj.

О притяжательных местоимениях спрашиваем при помощи вопросительных местоимений čí, čia, čie, в зависимости от того, к какому грамматическому роду относится существительное, о котором мы спрашиваем.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí to rodičia? To moji rodičia.
 • Čie to knihy? To moje knihy.
 • Čie to autá? To moje autá.
Единственное число Множественное число
čí čia čie čí (мужской род одушевленный) čie (остальные)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Притяжательные местоимения первого (jamôj; my - náš) и второго лица (tytvoj; vy - váš) склоняются также, как связанные с ними существительные.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Притяжательные местоимения третьего лица(onjeho; onajej; onojeho; oniich; ony - ich) не склоняются! Во всех родах, числах и падежах они остаются одинаковыми.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Склонение возвратных местоимений

а) основные

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Возвратное местоимение sa может употребляться также с теми глаголами, которые в вашем языке не являются возвратными, и наоборот.

volať sa Мое имя/меня зовут

При спряжении возвратное местоимение не изменяется!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

б) притяжательные

Единственное число
Мужской род Женский род Средний род
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Множественное число
Мужской род (одушевленные) Другие
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Когда используется притяжательное местоимение svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Яно мне одолжил книгу. Чью книгу? Свою книгу. - Яно мне одолжил свою книгу.

Внимание: Мы не можем сказать: Svoja kniha je zaujímavá. - предложение не имеет смысла.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Другие примеры:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Склонение указательных местоимений

Единственное число Множественное число
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Склонение вопросительных местоимений

Единственное число Множественное число
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Единственное число Множественное число
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Склонение вопросительных местоимений kto, čo (падежные вопросы)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Разница между «aký» и «ktorý»

 • Do akého obchodu? спрашиваем о свойствах предмета. Например:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? спрашиваем о конкретном предмете. Например:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Разница между «radi» и «rady»

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! мужчины или мужчины + женщины, дети мужской род, одушевленные
Veľmi rady! только женщины или дети все остальные рода
Oni radi. мужчины или мужчины + женщины, дети мужской род, одушевленные
Ony rady. только женщины или дети все остальные рода

Если в группе имеется хоть один мужчина, парень (существительное должно быть мужского рода), мы должны употреблять oni (radi).