Príslovky

Príslovky sú neohybné slová, ktoré vyjadrujú rôzne okolnosti deja. Delíme ich na:

1. príslovky miesta kde? kam? doma, vonku, blízko, ďaleko, hore, dolu, severne
2. príslovky času kedy? ako často? dnes, včera, zajtra, ráno, minule, nedávno, často
3. príslovky spôsobu ako? akým spôsobom? pekne, dobre, zle, rýchlo, pomaly
4. príslovky príčiny prečo? úmyselne, bezdôvodne