Určitý a neurčitý člen

Slovenčina nemá členy; neexistuje ani určitý, ani neurčitý člen. Ak je to však potrebné, môžeme vo funkcii určitého člena použiť ukazovacie zámená ten, tá, to. Ako neurčitý člen je možné použiť neurčité zámená nejaký, nejaká, nejaké.

Mužský rod To je nejaký muž. Ten muž je vysoký. To je nejaký muž. Ten muž je vysoký.
Ženský rod To je nejaká kniha. kniha je veľmi dobrá. To je nejaká kniha. Tá kniha je veľmi dobrá.
Stredný rod To je nejaké auto. To auto je nové. To je nejaké auto. To auto je nové.