Spojky

Spojky spájajú slová alebo vety.

Delíme ich na:

 1. priraďovacie
  • zlučovacie: a, i, aj, ani
  • stupňovacie: ba, ba aj, nielen - ale aj
  • odporovacie: ale, však, no, jednako
  • vylučovacie: alebo, buď, či, buď - buď, buď - alebo
 2. podraďovacie
  • používame ich v podraďovacích súvetiach: keď, lebo, keby, že, aby...

Sú to neohybné slová (neskloňujeme ich, nečasujeme ani nestupňujeme).