Predložky

Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami.

Delíme ich na:

  • jednoduché: na, v, pod, nad, od, z, po, medzi, za
  • zložené: popod, ponad, popred

Sú to neohybné slová (neskloňujeme ich, nečasujeme ani nestupňujeme).

v (vo)? + L
z (zo) + G
do + G
k (ku) + D
s (so) + I
pri + L
na + L
nad + I
pod + I
pred + I
za + I
oproti + D

Predložky sa v slovenčine viažu s rôznymi pádmi. Jedna predložka sa dokonca môže viazať s dvomi alebo tromi pádmi.

Zuzka položila knihu na stôl. na + A (smer)
Kniha leží na stole. na + L (miesto)

Rozlišujte:

Ide do školy. KAM (KAM)
Je v škole. KDE (KDE)
Ide zo školy. ODKIAĽ (ODKIAĽ)

Prvá veta vyjadruje smer pohybu, KAM. Použili sme predložkovú väzbu do + G. Tiež:

na + A na vlakovú stanicu
k + D k domu

Druhá veta vyjadruje, KDE sa niečo nachádza (na jednom mieste). Použili sme predložkovú väzbu v + L. Tiež:

na + L na vlakovej stanici
pri + L pri dome

Tretia veta vyjadruje smer pohybu, ODKIAĽ. Použili sme predložkovú väzbu z + G. Tiež:

z + G z vlakovej stanice
z + G z domu

Kde - kam (Kde - kam)

Na akej škole študuješ? = Kde študuješ? (KDE)

na + L na strednej, základnej škole, na univerzite, na gymnáziu
v + L v meste, v Bratislave, v Nitre

Na akú školu chodíš? = Kam chodíš do školy? (KAM)

na + A na strednú školu, na univerzitu, na gymnázium
do + G do škôlky, do školy, do Nitry, do Bratislavy, do Trnavy
Kde si? Kam ideš?
Som v... + L Idem do... + G
Som na... + L Idem na... + A
Idem cez... + A
Som v banke.
Som v banke.
Idem do banky.
Idem do banky.
Som na pošte.
Som na pošte.
Idem na poštu.
Idem na poštu.
Idem cez park.
Idem cez park.