Prízvuk

Slovenčina má prízvuk takmer vždy na prvej slabike slova. Výnimky sa vyskytujú najmä v okolí jednoslabičných slov.

  • slovenský jazyk
  • moja rodina
  • mama a otec
  • Učím sa slovenčinu.
  • kreslil som si
  • Dal som jej knihu.

Pozor: Dĺžeň (diakritické znamienko v písmenách á, é, í, ó, ú, ý, ĺ a ŕ) neoznačuje prízvuk! Dĺžeň znamená len to, že príslušnú slabiku vyslovíme dvakrát dlhšie ako krátku slabiku. Napr.:

mama /mama/
ja mám /ja ma:m/

Prízvuk v slovách graficky nevyznačujeme.