Splývavá výslovnosť

V bežnej reči nevyslovujeme hlásky a slová samostatne. Výslovnosť je plynulá, splývavá. To spôsobuje niekoľko malých zmien vo výslovnosti.

  • Vnútri slov: Odkiaľ ste? /otkiaľ sťe/
  • Medzi jednotlivými slovami: Som tu s mojou rodinou. /som tu z mojou roďinou/

Znelé hlásky sa môžu stať neznelými a naopak. Tieto zmeny si hovoriaci často ani neuvedomuje. Pri plynulej výslovnosti vznikajú viac-menej automaticky.