Pravidlo o rytmickom krátení

Slovenčina sa od ostatných slovanských jazykov odlišuje pravidlom o rytmickom krátení: v slovenčine nesmú nasledovať bezprostredne po sebe dve dlhé slabiky.

Dlhé slabiky sú tie slabiky, v ktorých sa nachádza dlhá samohláska (á, é, í, ó, ú), dlhá slabikotvorná spoluhláska (ŕ, ĺ) alebo dvojhláska (ia, ie, iu, ô). S týmto pravidlom sa často stretávame pri adjektívach.

 • pekná ruža (pekná ruža)
 • červená ruža (červená ruža)
 • krásna ruža (krásna ruža)

Pretože koreň slova krásn- je už dlhý, koncovka -ý, -á, -é sa musí skrátiť: krásny, krásna, krásne. Slovné korene pekn- a červen- sú krátke, preto koncovka môže zostať normálna, dlhá (pekná, červená).

Pri skracovaní sa dlhé samohlásky menia na krátke samohlásky; dvojhlásky sa menia takto:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

Pravidlo o rytmickom krátení má množstvo výnimiek.

Výnimky z pravidla o rytmickom krátení

Pri substantívach:

 • vzor vysvedčenie, napr.: lístie, prútie, skálie
 • substantíva ženského rodu (genitív plurálu), napr.: básní, tlačiarní, piesní
 • vzory žena, ulica, mesto (genitív plurálu), napr.: výhier/výher, hospodárstiev
 • zakončené na -iar, -iareň, napr.: múčiar, bieliareň
 • s predponami ná-, zá-, sú-, napr.: nátierka, zásielka, súčiastka

Pri adjektívach:

 • vzor páví, napr.: líščí, kohútí

Pri zámenách:

 • neurčité zámená, napr.: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

Pri slovesách:

 • opakovacie slovesá, napr.: chválievať, strážievať
 • vzor rozumieť, napr.: zmúdrieť
 • prechodník, napr.: chváliac, súdiac
 • činné príčastie prítomné, napr.: chváliaci, súdiaci
 • činné príčastie minulé (arch.), napr.: vyliavší, zakliavší

Pri rôznych zložených slovách, napr.:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny