Písanie veľkých písmen

V slovenčine píšeme veľké písmená najmä v týchto prípadoch:

 1. Na začiatku vety
  • Hovoríte po slovensky?
  • Ako sa voláte?
  • Moja rodina býva v Bratislave.
 2. Vlastné mená (mená osôb, zemepisné názvy, názvy inštitúcií, umeleckých diel, časopisov a pod.)
  • Jano, Lucia, Slovenská republika, Dunaj, Vysoké Tatry, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovenské národné divadlo, Hájnikova žena, Hamlet, Slovenské pohľady
 3. Skratky a značky
  • SR (Slovenská republika)
  • SNP (Slovenské národné povstanie)
  • SEČ (stredoeurópsky čas)
  • O (oxygenium - kyslík)
  • kW (kilowatt)
 4. Na znak úcty (napr. v korešpondencii)
  • Dostal som Tvoj list.
  • Ďakujeme za Vašu objednávku.
  • Milujem Ťa.

Poznámka: Všeobecné substantíva v slovenčine píšeme s malým začiatočným písmenom, nie s veľkým (ako je to napr. v nemčine).