Písanie ypsilonu

Samohlásku i, í môžeme v slovenčine zaznačovať dvojako:

  • i, í („mäkké i“)
  • y, ý („ypsilon“)

Ypsilon píšeme v domácich aj cudzích slovách. Hoci hlásky i a y vyslovujeme rovnako, niekedy môžu rozlišovať význam slov:

  • byť [biť] - byť
  • biť [biť] - biť

Základné pravidlo: Ypsilon nikdy nepíšeme po mäkkých spoluhláskach.

Po obojakých spoluhláskach môže nasledovať i alebo y.

  • vidieť [viďi̯eť] - vidieť
  • vysoko [visoko] - vysoko

Slovenské deti sa učia vymenovať tzv. vybrané slová - slová, v ktorých po obojakej spoluhláske píšeme ypsilon.

Častou chybou je písanie ypsilonu v pluráli adjektív:

Sg.
pekný chlapec /pekni:/

Pl.
Nesprávne: pekný chlapci
Správne: pekní chlapci /pekni:/

Pravidlá, kedy písať i a kedy y, sú podrobne opísané v Pravidlách slovenského pravopisu.