Vetné členy

Prísudok

Prísudok je najdôležitejšia časť vety, jeden z hlavných vetných členov. Zvyčajne je vyjadrený slovesom v určitom tvare.

Otázka: Čo robí + podmet?

 • Dnes večer ideme do kina.
 • Karl je v Nemecku.
 • Chcete ísť s nami?
 • Spite osem hodín!

Podmet

Podmet je druhým hlavným vetným členom. Je väčšinou v nominatíve.

Otázka: Kto/čo + prísudok?

 • Žiak píše úlohu.
 • Dieťa plače.
 • Dievčatá tancujú.
 • Moja rodina býva na Slovensku.
 • Auto je pokazené.

V slovenčine podmet (ak sa vyjadruje zámenom) môže a nemusí byť vyjadrený:

 • Som Zuzana./Ja som Zuzana.
 • Bývaš v Bratislave./Ty bývaš v Bratislave.

Obidve možnosti sú správne. Druhú možnosť používame zvyčajne vtedy, keď chceme dať na podmet dôraz:

 • JA bývam v Bratislave, TY v Trnave.

Niektoré vety nemajú podmet (tzv. jednočlenné vety).

 • Prší.
 • Sneží.
 • Hrmí.
 • Je teplo.

Predmet

Vedľajší vetný člen, rozvíja sloveso. Predmet pomenúva niečo, čo je zasiahnuté dejom.

Poznáme:

 • priamy predmet (v akuzatíve bez predložky)
  Otázka: koho? čo?
  • Mama varí večeru.
  • Žiak píše úlohu.
  • Dieťa kreslí obrázok.
  • Peter číta knihu.
 • nepriamy predmet (v ostatných pádoch okrem N, bez predložky alebo s predložkou)
  • Karol podal spolužiakovi knihu.
  • Rozprávali sa o prázdninách.
  • Deti pomáhajú rodičom.
  • Idem so sestrou do školy.

Príslovkové určenie

Vedľajší vetný člen, rozvíja predovšetkým sloveso. Vyjadruje rôzne okolnosti deja:

 • miesto
  Otázka: kde? kam? a pod.
  • Bývame v Košiciach.
  • Sú tvoji rodičia doma?
  • Cestoval som do Nemecka.
  • Deti sa hrajú vonku.
 • čas
  Otázka: kedy? ako dlho? a pod.
  • Dnes máme voľno.
  • Večer musím pracovať.
  • O tretej idem zo školy.
  • Autobus ide o deviatej.
 • spôsob
  Otázka: ako? a pod.
  • Cestoval som električkou.
  • Môžem platiť kreditnou kartou?
  • Žiaci usilovne pracujú.
  • Hovorím po slovensky.
 • príčinu
  Otázka: prečo? a pod.
  • Neprišiel pre chorobu.
  • Plače od radosti.
  • Urobila to z lásky.

Prívlastok

Vedľajší vetný člen. Bližšie rozvíja substantívum.

Otázka: aký?

 • zhodný prívlastok (zhoduje sa so substantívom v rode, čísle a páde) - stojí pred substantívom
  • To je môj nový počítač.
  • Prvý deň v týždni je pondelok.
  • Rozprávali sa o letných prázdninách.
  • Kúpila som si pekné tričko.
 • nezhodný prívlastok - stojí za substantívom
  • To je auto môjho otca.
  • Eva dostala kyticu kvetov.
  • Cesta autom je pohodlná.
  • Slovenčina je jazyk Slovákov.