Zdvorilá žiadosť

Na vyjadrenie žiadosti používame v slovenčine viaceré spôsoby:

  • Otvorte okno!
  • Otvorte okno, prosím.
  • Prosím vás, otvorte okno.
  • Otvorili by ste, prosím, okno?
  • Neotvorili by ste, prosím, okno?
  • Mohli by ste, prosím, otvoriť okno?
  • Nemohli by ste, prosím, otvoriť okno?

Najmenej zdvorilá je prvá veta, v ktorej je použitý rozkazovací spôsob. Naopak, podmieňovací spôsob (často spolu s modálnymi slovesami) používame na zdvorilejšie vyjadrenie žiadosti.

Požičal by si mi na chvíľu pero? Požičal by si mi na chvíľu pero?
Mohli by ste byť tichšie? Mohli by ste byť tichšie?