Tvorenie otázok

Oznamovacia veta má zvyčajný slovosled:
podmet + prísudok + ostatné vetné členy

 • (Ja) mám devätnásť rokov.
 • Zuzana má dvadsať rokov.

V otázke (opytovacej vete) poradie podmetu a prísudku vymeníme:

  • Máš (ty) dvadsať rokov? Nie, ja nemám dvadsať rokov.
  • Má Zuzka dvadsať rokov? Áno, Zuzka má dvadsať rokov.
  Na takéto otázky môžeme odpovedať: áno – nie (áno – nie). Ide o otázky zisťovacie. Ich melódia je stúpavá.
  • Máš dvadsať rokov?
  • Voláš sa Kristína?
  • Máš sa dobre?
  • Koľko máš (ty) rokov?
  • Koľko má Zuzka rokov?
  Na takéto otázky nemôžeme odpovedať: áno – nie (áno – nie), ale musíme doplniť chýbajúcu informáciu. Ide o doplňovacie otázky. Začínajú sa opytovacím zámenom (napr. kto, čo, koľko, kde...) a ich melódia je klesavá.
  • Koľko máš rokov?
  • Ako sa voláš?
  • Kde bývaš?