Gramatické rody

Kto je to? (Kto je to?)

Mužský rod
To je muž. Aký je muž? Ten muž je vysoký.
Ženský rod
To je žena. Aká je žena? žena je pekná.
Stredný rod
To je dieťa. Aké je dieťa? To dieťa je malé.

Čo je to? (Čo je to?)

Mužský rod
To je dom. Aký je dom? Ten dom je veľký.
Ženský rod
To je kniha. Aká je kniha? kniha je dobrá.
Stredný rod
To je auto. Aké je auto? To auto je modré.
  • Ten: chlapec, strom, dom, lístok, autobus, vlak, hotel, pes, hokejista, stôl ...
  • Tá: stanica, ulica, kniha, ruža, ruka, noha, hlava, skriňa, izba, mačka, ceruzka, reštaurácia, tvár, pieseň ...
  • To: mesto, dievča, auto, parkovisko, srdce, okno, centrum, pero, lietadlo, letisko ...

Všimnite si:

  • Na osoby sa pýtame otázkou: Kto je to?
  • Na zvieratá, rastliny, veci a javy sa pýtame otázkou: čo je to