Pozdravy a zoznámenie

Stretnutie

Ahoj! Čau! * Ahoj! Čau!
Dobrý deň. Dobrý deň.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobrý večer. Dobrý večer.

Rozlúčka

Ahoj! Čau! * Ahoj! Čau!
Dovidenia. Dovi. Dovidenia./Dovi.
Dobrú noc. Dobrú noc.
Zbohom. Zbohom.

Dialóg

1:
Kde bývaš?* / Kde bývate?
Kde bývaš?/Kde bývate?
2:
Bývam na Slovensku/v Nemecku/v Poľsku/v Anglicku/v Litve.
Bývam na Slovensku/v Nemecku/v Poľsku/v Anglicku/v Litve.
1:
Odkiaľ si?* / Odkiaľ ste?
Odkiaľ si?/Odkiaľ ste?
2:
Som zo Slovenska/z Nemecka/z Poľska/z Anglicka/z Litvy.
Som zo Slovenska/z Nemecka/z Poľska/z Anglicka/z Litvy.
1:
Kto si?* / Kto ste?
Kto si?/Kto ste?
2:
Som Slovák/Slovenka. Nemec/Nemka. Poliak/Poľka. Angličan/Angličanka. Litovec/Litovka.
Som Slovák/Slovenka. Nemec/Nemka. Poliak/Poľka. Angličan/Angličanka. Litovec/Litovka.
1:
Akým jazykom hovoríš?* / Akým jazykom hovoríte?
Akým jazykom hovoríš?/Akým jazykom hovoríte?
2:
Hovorím po slovensky/po nemecky/po poľsky/po anglicky/po litovsky.
Hovorím po slovensky/po nemecky/po poľsky/po anglicky/po litovsky.

Všimnite si:

  • * tykanie - "ty-forma", 2. os. sg. (oslovenie detí, priateľov, známych, spolužiakov...)
  • ** vykanie - "vy-forma", 2. os. pl. (oslovenie dospelých, neznámych ľudí, učiteľov, na úradoch...)