Negácia

Byť, a či nebyť?
  • Pre sloveso byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Pre všetky ostatné slovesá:
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Ste zo Slovenska?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
1:
Bývate v Poľsku?
Bývate v Poľsku?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Máš dvadsať (20) rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.

Všimnite si:

* v slovenčine nemusíme vždy vyjadriť podmet vety: Som študent. = Ja som študent.