Прикметники

Прикметники вказують на ознаки осіб, тварин, речей і явищ.

Ділимо їх на:

Якісні Їх можна відмінювати (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Відносні Їх не можна відмінювати drevený, kamenný, rybí, psí
Присвійні
 • Їх не можна відмінювати
 • Відмінюються за типами otcov та matkin
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Відмінювання прикметників

Прикметники завжди відмінюються відповідно до іменника, перед яким вони стоять.

 • ten pekný muž
 • tá pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Для чоловічого роду використовуємо закінчення -ý.
 • Для жіночого роду використовуємо закінчення -á.
 • Для середнього роду використовуємо закінчення -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Примітка. У словниках прикметник традиційно подається в чоловічому роді, в називному однини (наприклад, pekný, malý, vysoký).

Типи відмінювання pekný та cudzí

Ці дві моделі дуже схожі. Різниця між ними полягає в тому, що кінцівка в слові cudzí є мякою, а в слові pekný. є твердою.

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші Чоловічий рід (назви істот) Інші
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Тип páví

За типом páví відмінюються прикметники утворені від назв тварин. При відмінюванні прикметників цього типу не дотримується правило ритмічного скорочення, тому закінчення залишаються довгими.

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Типи otcov та matkin

За типом otcov та matkin відмінюються присвійні прикметники.

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші Чоловічий рід (назви істот) Інші
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Чоловічий рід Жіночий рід
Otec Matka
Однина: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Множина: to sú...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

За типом otcov (otec - чоловічий рід):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

За типом matkin (matka - жіночий рід):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka жіночого роду - за типом matkin
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. друг - чоловічого роду - за зразком слова батько
To je auto brata. To je bratovo auto. брат - чоловічого роду - за зразком слова батько

Утворення ступенів порівняння прикметників та прислівників

Відмінювання може бути регулярним і нерегулярним. Ми нерегулярно відмінюємо лише ці п’ять прикметників (і утворені від них прислівники):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Всі інші мають регулярні форми ступенів порівняння.

Регулярне відмінювання

Другий ступень прикметників утворюється за допомогою суфікса -ší/-ejší ?. Третій ступінь утворюємо, просто додаючи до другого ступеня префікс naj-.

1. ступень ľahký
легкий
šikovný
спритний
2. ступень ľahší
легший
šikovnejší
спритніший
3. ступень najľahší
найлегший
najšikovnejší
найспритніший

Прислівники відмінюються таким же чином, тільки в другому ступені ми використовуємо суфікс -šie/-ejšie ?, в третього ступеня знову просто додаємо приставку naj- до другого ступеня.

1. ступень ľahko
легко
šikovne
спритнe
2. ступень ľahšie
легше
šikovnejšie
спритнішe
3. ступень najľahšie
найлегше
najšikovnejšie
найспритнішe

Нерегулярне відмінювання

1. ступень 2. ступень 3. ступень
dobrý / dobre
добрий / добре
lepší / lepšie
ліпший / ліпшe
najlepší / najlepšie
найліпший / найліпшe
zlý / zle
поганий / погано
horší / horšie
гірший / гірше
najhorší / najhoršie
найгірший / найгірше
malý / málo
малий / мало
menší / menej
менший / менше
najmenší / najmenej
найменший / найменше
veľký / veľa
великий / багато
väčší / viac
більший / більше
najväčší / najviac
найбільший / найбільше
pekný / pekne
гарний / гарнe
krajší / krajšie
гарніший / гарнішe
najkrajší / najkrajšie
найгарніший / найгарнішe

Порівняння

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Перший будинок такий же великий, як і другий.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Другий будинок більший, ніж перший будинок.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
Третій будинок найбільший з усіх.
1. ступень 2. ступень 3. ступень
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka sú rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.